Bilde fra Instagram

40 damer og en mann

Stemningen var stor da de forsvant ut i Stavanger-natta. Mens Stavanger var samlet til opptakten til en festkveld, var snaut 40 damer, og en mann, samlet i Sølvberget for å høre om kjernefysikk. Stavanger Girl Geek Dinner var arrangør, Sølvberget og IKT Norge var sponsorer, men hovedpersonen var Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i … Continued

Stemningen var stor da de forsvant ut i Stavanger-natta.

Mens Stavanger var samlet til opptakten til en festkveld, var snaut 40 damer, og en mann, samlet i Sølvberget for å høre om kjernefysikk. Stavanger Girl Geek Dinner var arrangør, Sølvberget og IKT Norge var sponsorer, men hovedpersonen var Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo som holdt foredrag om nettopp kjernefysikk.

Stavanger Girl Geek Dinners definerer geek som en person som er lidenskapelig opptatt av et smalt fagfelt. Og tilhørerne fikk både lidenskap og fag servert fra scenen. For de som assosierer kjernefysikere med Sheldon Cooper eller professorstereotyper har langt på vei rett, forteller Sunniva. Likevel skinner det igjennom en dyp respekt for akademia, til tross for at hennes eget uttrykk er temmelig langt fra en professorstereotyp.

Sunniva viser med sitt engasjement og lidenskap for faget, at fysikk kan være utrolig spennende og handle om mye mer enn vanskelige formler. Man må ikke være Einstein for å forstå. Fagkunnskapen Sunniva innehar kommer til uttrykk gjennom at svarene på spørsmålene som kom fra salen ble lange. Antallet ord i minuttet er høyt, men likevel er kontakten med publikum der hele veien.

Alles historier er unike, og det samme er Sunniva sin. Hun har skapt sin egen vei, og har etter mange år som danselærer nå kun et år igjen før hun har en doktorgrad i fysikk. Vi fikk høre historien, både oppturene og nedturene. Videre tar hun oss med inn i en verden av protoner, nøytroner og elektroner, og ikke minst atomkjernen og den enorme energien som finnes her. Med solide data overbeviser hun oss om at kjernekraft ikke trenger være så skummelt. Faktisk er andelen dødsfall per produserte TWh (terra watt time) ekstremt mye lavere enn for energi utvunnet gjennom olje, gass, til og med lavere enn energi fra vann og vind.

Hun plasserte også Thorium-skapet der det skal stå, nemlig som et reelt og effektiv alternativ til Uran, og som en energikilde som bare her i Norge vil kunne generere energi som til sammen er mye større en den samlede energien fra olje og gass på norsk sokkel. Fremdeles vet man ikke hvor energikrevende utvinning av thorium er, men vi vet at vi har thoriumressurser i Norge. Det politiske bildet rundt kjernekraft er komplisert, og temaet er omstridt i mange land. Det setter imidlertid ingen stopper for Sunniva`s engasjement. Flere myter om temaet ble drept, blant annet knyttet til strålevern og standardene som er satt.

Likevel er Sunniva ydmyk i forhold til at det er kjernefysikk som er hennes fagfelt, ikke biofysikk, strålevern eller politikk. Hun forklarer også at det kanskje kan være store synergier i samarbeid mellom fysikere og olje- og gassnæringen, for eksempel i forhold til den teknologien som er utviklet for å kunne fjernstyre prosesser offshore. Dette er erfaringer som kan overføres til kjernekraft, og som kan skape verdi for begge bransjer.

Alt i alt ble kvelden en suksess, og stemningen var stor da tilhørerne forsvant ut i Stavanger-natta.

Du kan følge med på Sunniva sin vei til doktorgraden på rose-blogg.blogspot.com, og Stavanger Girl Geek Dinner på stavanger.girlgeekdinners.com.