Bilde av kompressor

220 millioner ekstra fat

Utvinningsgraden øker fra 55 til 70 %. Den nye kompressoren som kom i drift på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen 17. september øker produksjonen med 220 millioner fat oljeekvivalenter og forlenger levetiden til feltet med åtte år. Det skriver Statoil i en pressemelding. Kompressoren bidrar til at utvinningsgraden fra Kvitebjørn-feltet øker fra 55 til 70 prosent. Dette … Continued

Utvinningsgraden øker fra 55 til 70 %.

Den nye kompressoren som kom i drift på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen 17. september øker produksjonen med 220 millioner fat oljeekvivalenter og forlenger levetiden til feltet med åtte år. Det skriver Statoil i en pressemelding.

Kompressoren bidrar til at utvinningsgraden fra Kvitebjørn-feltet øker fra 55 til 70 prosent.

Dette er svært viktige og lønnsomme fat, som bidrar betydelig til verdiskapningen på norsk sokkel. I tillegg gir økt produksjon og forlenget levetid for feltet ringvirkninger i hele verdikjeden, sier områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove.

Verdifulle moduler

Kompressorprosjektet er et vesentlig bidrag til økt utvinning av gassressursene fra feltet, som har økt sine reserver med 50 prosent siden innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i år 2000.

De ekstra fatene som kommer fra kompressoren tilsvarer et middels stort felt med egen utbygging.

Mange glemmer ofte at disse relativt små modulene kan bidra med like mye eller mer verdier som nye felt gjør, og det koster mindre å bygge fordi plattformen alt står der, opplyser Terese Kvinge, prosjektdirektør for Statoils brown field-portefølje.

Grunnen til at nye kompressorer installeres på felt som har vært i produksjon noen år, er at trykket i reservoaret går ned etter hvert som olje og gass produseres. Ved å senkemottrykket på plattformen, kan en produsere mer.

Kompressormodulen er bygget ved Bergen Group Rosenberg (nå Rosenberg Worley Parson Group) i Stavanger. Den 1000 tonn tunge modulen ble løftet inn sommeren 2013.

Dette er første trinn prekompresjon på Kvitebjørn. Men i den nye modulen er det også satt av plass til et fremtidig Kvitebjørn prekompresjon trinn II.