110 milliarder kroner

Ny rekord i eksportgarantier. Ved årsskiftet beløp de statlige garantiene til eksportbedrifter seg til 110 milliarder kroner, noe som er ny rekord. Beløpet er mer enn doblet fra 2008. I 2013 utstedte Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 182 nye statsgarantier for 24 milliarder kroner, viser årsrapporten, som legges fram fredag. Det er hyggelig å registrere at … Continued

Ny rekord i eksportgarantier.

Ved årsskiftet beløp de statlige garantiene til eksportbedrifter seg til 110 milliarder kroner, noe som er ny rekord. Beløpet er mer enn doblet fra 2008.

I 2013 utstedte Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 182 nye statsgarantier for 24 milliarder kroner, viser årsrapporten, som legges fram fredag.

Det er hyggelig å registrere at norske eksportører lykkes godt i internasjonale markeder. Garantier fra GIEK bidrar til deres suksess, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

Av det samlede garantibeløpet på 110,4 milliarder kroner utgjør såkalt långivergaranti 90 prosent. Denne ordningen sikrer en utenlandsk importør et gunstig banklån for å finansiere kjøp av norske varer.

Næringsminister Monica Mæland (H) trekker fram at beløpet har vokst med 250 prosent siden 2008, året da finanskrisen rammet.

Garantier fra GIEK bidrar til økt norsk verdiskaping og har stor betydning for eksportører i hele landet, sier næringsministeren.

Det meste av garantier knytter seg til olje-, gass- og skipsfartsektoren.

For å utvide porteføljen har vi bevisst utviklet vårt tilbud til bedrifter som satser på ny kunnskap og teknologi og bedrifter innen fornybar energi. I 2014 trapper vi opp arbeidet ytterligere med å gjøre vårt tilbud bedre kjent blant morgendagens eksportører, sier GIEK-direktør Nistad.

(©NTB)