Oslo Medtech etterlyser oljeingeniører og -teknologi

Publisert

Helsesektoren har brukt vindmølleteknologi i hofteoperasjoner.

Oslo Medtech er en bransjeklynge bestående av omtrent 180 virksomheter fra offentlig sektor, helseforetak og bedrifter og investeringsfirmaer innen helse.

Sensor- og datateknologi

Kathrine Myhre er CEO i Oslo Medtech, og forteller at sensorteknologi og teknologi knyttet til å lagre, hente, bruke og analyser store datamengder for eksempel i forbindelse med personlig medisinering, er eksempler på teknologi det er behov for i helsevesenet.

- Et annet eksempel er en teknologi som er utviklet for å gjøre prosessen med å sette inn et vindmølleblad inn i motoren enklere. Denne operasjonen krever stor presisjon, og det samme gjør en medisinsk operasjon der man skal sette et ben på plass i ny hofte.

Hjelper til med ultralyd

Myhre forteller at helseteknolginæringen trenger teknologer, og hun mener at de beste teknologene i dag jobber i olje- og gassektoren. Nå klarer helsesektoren endelig å få tak i dem.

- Et eksempel på at helsesektoren henter teknologer fra oljebransjen er GE Vingmed Ultrasound i Horten, der de endelig har fått tak i 20-30 teknologer til utvikling av sitt ultralydutstyr, avslutter topplederen.

Kathrine Myhre var til stede på Subsea Valleys medlemsmøte. Vi opplyser om at Subsea Valley er kunde av enerWE.