SSB: Flyktningene gir norsk økonomi et løft

Publisert

Men nedgangen i oljeinvesteringene fortsetter.

Veksten i flyktninger gir norsk økonomi et lite løft, fastslår ekspertene i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden sommeren i fjor har norsk økonomi vokst med svært svake 1,1 prosent. Framover blir det imidlertid en liten oppgang, ifølge en prognose SSB la fram torsdag formiddag.

Fastlandsøkonomien antas å øke med 1,5 prosent for hele 2015 og 2,0 prosent neste år. 0,2 prosentpoeng av denne veksten er knyttet til nettovirkningen av tilstrømmingen av asylsøkere ut over det normale, heter det i SSBs anslag.

Veksten antas å ta seg ytterligere opp til 2,5 prosent for 2016 og 2017.

 • Nå skal Statoil-ansatte endelig feste natta lang
 • Høyere ledighet

  Samtidig som sysselsettingen har økt litt, har det vært enda flere som har meldt at de ønsker seg arbeid. Arbeidsledigheten har derfor økt klart siden våren 2014 og SSB venter ytterligere vekst.

  Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har ledigheten økt fra 3,2 prosent i andre kvartal i fjor til 4,6 prosent nå. SSB antar at det også blir gjennomsnittet for 2016 – og ser heller ikke noen tegn til betydelig bedring framover. Anslaget for 2018 er en ledighet på 4,3 prosent.

  Ifølge SSB vil den økte tilstrømmingen av asylsøkere ikke påvirke arbeidstilbudet markert innenfor byråets prognosehorisont, som er 2018.

  Nedgangen i oljeinvesteringene fortsetter

  Den rekordlave styringsrenta fra Norges Bank vil bli senket med ytterligere 0,25 prosentpoeng innen mars neste år – for så å bli liggende ut 2018, antar SSB. Det kan bety en boliglånsrente ned i 2,5 prosent.

  Nedgangen i investeringer i petroleumssektoren vil ifølge SSB fortsette de to neste årene og deretter flate ut. Oljeprisen antas å ta seg langsomt opp fra dagens 45 dollar fatet til 60 dollar fatet ved utgangen av 2018.

  • Jobber alle kvinner i oljebransjen med HR?
  • En svekket krone gir både høyere prisvekst og bedre forhold for eksportorientert industri. Når ledigheten forventes å ligge høyt, anslår SSB at dette i sum vil gi en svakt negativ lønnsutvikling neste år – etter svært moderate 0,6 prosent lønnsvekst i år.

Powered by Labrador CMS