- Vi må ikke tisse i buksa for å bli varm på føttene

Publisert

- Man må ikke slutte å planlegge for fremtiden selv om man må gjennom tøft forbedringsarbeid, sier Tord Lien til enerWE.

OG21 ble etablert i 2001 for å møte utfordringene med en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet. I dag var bransjen invitert til lansering og diskusjon av ny teknologistrategi. Den røde tråden var hvordan ny teknologi kan gi mer olje og gass fra norsk sokkel, til reduserte kostnader og med lavere klimagassutslipp.

enerWE tok en prat med Olje- og energiminister Tord Lien.

- Hvordan vil etterspørselen etter norsk olje og gass være de neste 30 årene?

- Det er ikke noen tvil om de globale energimarkedene i årene fremover kommer til å være preget av at vi må føre en strammere klimapolitikk globalt, sier Tord Lien til enerWE.no. Samtidig er det ingen scenarier som ikke peker i retning av at fossile energikilder kommer til å utgjøre ryggraden i den globale energiforsyningen.

Lien understreker at verdens energibehov i tiårene som ligger foran oss.

- Det kommer også i fremtiden til å være etterspørsel etter olje og gass, og da er det viktig at dette leveres av leverandører som klarer å produsere denne så miljøvennlig og klimavennlig som mulig.

Jubler ikke for små svingninger i oljeprisen

I dag bikket oljeprisen 50 dollar fatet. Lien jubler ikke av den grunn.

- Nei, jeg far bare notere meg at måten OPEC-landene kommuniserer på i det korte bildet bidrar til en ikke ubetydelig volatilitet i oljemarkedet. Det er en kortsiktig effekt. Samtidig så tror jeg at oljemarkedet er i ferd med å balansere seg i løpet av månedene og årene som ligger foran oss uavhengig av hvordan OPEC måtte peke på.

Lien mener det vil være en dårlig strategi for Norge og norsk industri å basere utviklingen av industrien på en forhåpning av priser på 100 dollar fatet.

- Vi må tvert imot forberede oss til et prisleie som er lavere enn det vi har vært vant med frem til 2014.

170 millioner til forskning i petroleumsindustrien

Olje- og energiminister Tord Lien har foreslått 100 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen over Statsbudsjettet for 2017. Pengene er en videreføring av tiltakspakken for å sikre kompetanse og sysselsetting i petroleumsnæringen.  De vil gå til Forskningsrådsprogrammet DEMO 2000 og kommer i tillegg til et foreslått budsjett på 70 millioner.

- Hva er kriteriene for å få tildelt forskningsmidler?

- Nå vet det fleste som følger med på norsk politikk at det er noen uklarheter om hvorvidt budsjettet blir vedtatt eller ikke, men vi har valgt å organisere petroleumsforskning i mange tiår i Norge på en måte som inkluderer industrien i utviklingen av de forskningspolitiske strategiene. I det lyset må vi se rapporten vi har mottatt i dag fra OG21, og den vil departementet ta med seg i det videre arbeidet. Men mesteparten av midlene blir tildelt Forskningsrådet med en klar formening fra vår side om hvordan vi mener strategien skal følges opp.

Norsk samba

- Du kom nettopp tilbake fra Brasil. Hvordan kan norsk teknologi lykkes i Brasil?

- I Brasil er det stor oppmerksomhet rundt norsk oljeforvaltning og norsk oljeindustri er betydelig. Her ligger det store muligheter for norsk leverandørindustri, men også for forskningssamarbeid mellom norske institutter og bedrifter i Norge og Brasil.

- Teknologi skal gjøre norsk industri konkurransedyktig. Samtidig struper bedriftsledere igjen pengekranen. Hva er din beskjed til de som ikke tør satse på forskning og utvikling?

- Vi har et uttrykk i nord-norge som heter å tisse i buksa for å bli varm på føttene. Det er en strategi som på lang sikt fungerer dårlig. Jeg vil oppfordre alle industriledere til å gjennomføre nødvendige forbedringer og grep for å få kostnadene under kontroll. Samtidig må man ikke slutte å planlegge for fremtiden selv om man må gjennom tøft forbedringsarbeid.

Powered by Labrador CMS