Fra tre til ni felt i drift i Nord-Norge innen 2030

Publisert

Petro Foresight 2030 gir grunn til optimisme nord.

Det vil skje mer i nord, ifølge ny rapport fra Petro Foresight 2030. Rapporten viser at vi går fra tre til ni felt i drift til innen 2030 på nordnorsk sokkel.

- Oljen kommer på land. Aktiviteten øker i nord, og skaper ringvirkninger langs hele kysten, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic i en pressemelding.

Oljepris styrende for utvikling i nord

Den årlige lanseringen av Petro Foresight 2030 «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge» ble gjennomført i Kirkenes i forbindelsen med Kirkeneskonferansen.

- I år har det vært ekstra viktig å ha fokus på den makroøkonomiske situasjonen i analysearbeidet. Også for Nord-Norge vil fremtidig oljepris- og kostnadsutvikling være svært styrende for fremtidig utvikling.

 • Oljenæringen flyttes stadig lengre nordover
 • - Funn i nord vil bli mer attraktive

  Petro Foresight 2030 viser at vi i løpet av 2016 forventer å treffe bunnen for oljeprisen, samtidig som kostnadsfokuset vil fortsette fremover. Allerede om få år vil vi ifølge analysen kunne ha en oljepris opp mot 100 dollar fatet.

  - Dette er meget positivt for den Nordnorske petroleumsutviklingen, og funn i nord vil bli mer attraktive, forklarer Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic. - Vår rolle i de globale klimautfordringene, må også sette sitt preg på petroleumsutviklingen i nord. Ny teknologi, strenge krav til utslipp og energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet i nord.

  Kostnaden knyttet til hver enkelt utbygging er betydelig redusert i forhold til analysen fra 2014. Årets Petro Foresight 2030 viser at utbygginger i Barentshavet nå kan gjennomføres helt ned til 45 dollar fatet på grunn av kostnadsreduksjoner i bransjen, nå legger vi diskusjonen bort om at olje- og gassaktivitet i nord ikke er lønnsomt, sier en fornøyd Giæver.

  • Regjeringen mener leting i våre nordområder er forsvarlig
  • Forventer realisering av oljeterminal

   De forventer at investerings- og operasjonskostnadene vil ligge på rundt 70 milliarder kroner årlig, fra 2020. I dette ligger det også forventninger om byggingen av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

   Etter våre kilder bør det være mulig å realisere en oljeterminal for en kostnad på ca 3 milliarder kroner. Allerede kjente funn som Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser volumer på rundt 1200 millioner fat olje i området, noe som bør være tilstrekkelig volum til å kunne realisere en terminalløsning. Ved ytterligere funn i Barentshavet vil en slik terminal legge til rette for optimal bruk av fartøy og lagring av olje.

   • Aktørene bak rapporten er Pro Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og Innovasjon Norge i samarbeid med analyseselskapet Rystad Energy. Målet med arbeidet er å synliggjøre mulighetene innenfor olje- og gassnæringen i nord.
Powered by Labrador CMS