Ja til skattefradrag!

Publisert

Det gjør oss modigere.

Nær 4000 bedrifter i hele Norge benyttet seg av den rettighetsbaserte SkatteFUNN-ordningen i 2014. – SkatteFUNN er en enkel ordning å bruke for bedriftene. Flere bedrifter bør benytte seg av den, sier næringsminister Monica Mæland.

SkatteFUNN-bedriftene forsket for 16,2 milliarder kroner i 2014, viser ferske budsjettall fra Forskningsrådet. Undersøkelser viser at bedriftene selv opplever at 20 prosent skattefradrag for dette arbeidet, gir mot til å satse på innovasjon og vilje til omstilling.

Gevinster for bedriftene

Prosjektene gir store gevinster for bedriftene, i form av nye produkter og tjenester, smartere måter å produsere på, økonomisk vekst, større nettverk, og ikke minst en måte å jobbe på som gjør bedriftene mer konkurranse- og omstillingsdyktige.

For å bruke retten til skattefradrag, må bedriftene ha et prosjekt som er godkjent av Forskningsrådet, med tydelige mål og aktiviteter. Ny innsikt for fagområder eller bransjer avgjør om prosjektet kan godkjennes.

Enkelt å søke

Bedriftsundersøkelser fra 2014 viser at 96 prosent av SkatteFUNN-kundene vil anbefale andre bedrifter å bruke ordningen, og de aller fleste sier at det er enkelt å søke.

Dersom problemstillingene i prosjektet er komplekse, opplever bedriftene at dialogen med Forskningsrådet i godkjenningsprosessen fører til en ryddigere plan og bedre gjennomføring av prosjektet.

Også for de som ikke går med overskudd

Bedriftene bærer selv 80 prosent av kostnadene. Den store interessen for SkatteFUNN viser imidlertid at statens bidrag betyr svært mye. Skattefradragsordningen er for alle som driver forsknings- eller utviklingsarbeid (FoU), også for de som ikke er i skatteposisjon. Dersom bedriften går med underskudd, vil beløpet utbetales i forbindelse med selvangivelsen.

2,7 milliarder investert i fremtiden

Budsjettall indikerer at samlet skattefradrag for prosjektaktiviter med gjennomføring i 2014, kan bli 2,7 milliarder kroner.

Vi trenger flere ben å stå på i norsk økonomi. Derfor er det veldig viktig at våre bedrifter forsker frem nye produkter og tjenester. SkatteFUNN er en god ordning, og den virker. Derfor har regjeringen styrket SkatteFUNN, sier Mæland.