Big Brother-metode sikrer teknologioverføring mellom bransjer

Publisert

- I dag skjer denne overføringen ved tilfeldigheter, sier Tekna-president.

Lise Lyngsnes Randeberg er president i bransjeforeningen Tekna, som har omlag 15.000 medlemmer tilknyttet oljebransjen.

Hun har mange eksempler på teknologioverføring mellom bransjer, men har opplevd at de i stor grad skjer ved tilfeldigheter.

- Folk har møtt hverandre på flyplasser, på konferanser eller har felles kjente, og så finner man ut at man har felles interesser og stort potensiale for samarbeid. Men det finnes ikke noen bestemt metode for at disse menneskene skal treffes, forklarer Lyngsnes Randeberg.

 • Les også: Oslo Medtech etterlyser oljeingeniører og -teknologi
 • Big Brother-metoden

  Nå vil Tekna-presidenten sette teknologioverføring i system. Under paraplyen "Transfer It", der de ønsker å skape møteplasser for teknologioverføring, har de et konsept som de kaller for Idélab.

  - Det er litt som innovasjonens Big Brother. Vi finner problemeiere og problemløsere, setter dem sammen og lar dem jobbe i en uke eller to, og ser hva slags løsninger de kommer opp med.

  Deretter er planen å sluse løsningene inn i et virkemiddelapparat, og finne finansiering.

  • Les også: Boretiden er omtrent halvert på fem år i USA
  • Oljebransjen trenger også hjelp

   Lyngsnes Randeberg mener det er viktig å tenke på at oljebransjen også trenger tilførsel av ny teknologi, og at ikke overføringen bare skal skje fra oljenæringen og ut i de andre bransjene.

   - Oljebransjen skal i lang tid fremover være bærekraftig miljømessig og økonomisk, og denne bransjen har alltid forbedringspotensiale.

   Vi opplyser om at Subsea Valley er kunde av enerWE.

Powered by Labrador CMS