FossTech går under vann

Publisert

Investerer 30 millioner i ny støpeteknologi for subsea.

FossTech vil investere 30 millioner kroner de neste 4 årene i støpeteknologi for subseainstallasjoner, melder selskapet i en pressemelding. Det er et stort behov for å utvikle støpematerialer og -prosesser som egner seg for de oljefeltene som nå er under utvikling på norskekysten, og ikke minst ultradype oljefelt i Brasil, der norske aktører er tungt inne. Derfor har Innovasjon Norge gått inn med midler for å sikre at FossTech kan være en bidragsyter til norsk petroleumsindustri.

Det er særlig rundt kabler og connectorer, såkalte umbilicals, der støpeteknologi har vist seg å være uunværlig. Elektriske-, fiber- og coax-connectorer kapsles inn med ulike typer plaststoffer som må tåle både trykk ned til 6000 meter, tåle den mekaniske og kjemiske belastningen, og i tillegg være uten miljøgifter. Det er her FossTech vil fokusere på å utvikle både materialene som benyttes, og ikke minst de prosessene som skal til for å oppnå egenskaper som norsk petroleumsindustri kan benytte.

FossTech allerede er i byggefasen på utvidede støperom. I disse støperommene utvikles prosessene som skal bringe frem bedre ytelser på støpemassene. FossTech vil investere i testutstyr som gjør det mulig å teste alle deler av produktene i egne lokaler på Borgeskogen i Vestfold, sier Steven Foss, daglig leder i FossTech.

FossTech har allerede mer enn 20 års erfaring med støpeteknologi for ultradype havområder. Kunder som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)har gitt fantastiske muligheter til å levere komponenter til teknologi som bare forsvaret har hatt. Forsvarets forskningsinstitutt har stått for en rekke innovasjoner som har bidratt til at norsk industri i dag er verdensledende på store havdyp.