Repsol og Indra med verdensnyhet

Publisert

Nytt sikkerhetssystem for deteksjon av hydrokarboner.

Repsol og Indra har utviklet det første systemet i verden av sitt slag for tidlig deteksjon av hydrokarbonlekkasjer i det marine miljøet, noe som utgjør et betydelig bidrag til stadig bedre sikkerhet på energiselskapenes anlegg, melder selskapene i en pressemelding.

Systemet, som kalles HEADS (Hydrocarbon Early and Automatic Detection System), utgjør et stort skritt fremover innenfor mekanismer for tidlig deteksjon av hydrokarboner, og systemet har vært gjennom en vellykket testfase ved Repsols industrikompleks i Tarragona, inkludert Casablanca-plattformen.

HEADS bruker forskjellige deteksjonssensorer i kombinasjon med automatisk tolking av infrarøde bilder og radarbilder, og det kan i tillegg utløse alarmer uten menneskelig innblanding. Koordinert bruk av infrarøde bilder og radarbilder garanterer betydelig økt pålitelighet, og den automatiske prosessen gjør det mulig med kontinuerlig overvåking uten menneskelige operatører, noe som minimerer risikoen for menneskelig svikt. Radardeteksjon baserer seg på forskjellen i rugositet i vannoverflaten når det er hydrokarboner til stede. Det infrarøde kameraet gjør det mulig å oppdage temperaturforskjeller mellom vannet og hydrokarbonene, som forårsakes av forskjeller i de to stoffenes varmegivende egenskaper.

Systemet har en konsoll i et kontrollrom som overvåker de forskjellige operasjonene, f.eks. perforering, produksjon, lasting og sikkerhet. Når HEADS oppdager en hendelse, aktiverer det automatisk alarmen og kan også samle inn all tilknyttet informasjon og registrere og analysere alle relaterte parametre.

En annen viktig egenskap ved HEADS er evnen til å identifisere båter i nærheten ved hjelp av AIS (Automatic Identification System). Hovedformålet med AIS er å gjøre det mulig for skip i nærheten å oppgi sin posisjon og andre relevante data, slik at andre skip eller plattformer kan vite at det er der og unngå mulige hendelser. Hvis det skulle forekomme en hendelse som er forårsaket av et fartøy innenfor systemets radius, kan HEADS gjenkjenne skipets "registreringsnummer" og overvåke hendelsen.

I tillegg til at dette gir betydelig mer pålitelig deteksjon av alle typer hendelser som kan forekomme på vannoverflaten, dag og natt, og til og med under tøffe værforhold som regn og tåke, har HEADS en responstid på under to minutter, noe som betyr at konsekvensene av hendelsen kan minimeres, og at det tidlig kan treffes tiltak for å løse situasjonen.

Prosjektet, som ble lansert i slutten av 2011, ble utviklet av et tverrfaglig team bestående av over tjue ledende eksperter og forskere innenfor oljeindustri, fysikk, kjemi, radarteknologi, informatikk og programvareintegrasjon.