Bindeledd mellom sjø og land

Publisert

Styrer mye fra land.

I 2005 åpnet Aibels første landbaserte operasjonssenter (OPC). Siden har V&M-arbeidet på Ekofisk blitt fulgt opp fra land – ved hjelp av stadig mer avansert teknologi.

«Et luftslott», tenkte installasjonsleder Alf Petter Pedersen da han hørte om planene for et nytt landbasert operasjonssenter, OPC (Onshore Project Centre).

Operasjonssenteret skulle redusere avstanden mellom organisasjonen på land og offshore. Å hente lederoppgaver i land skulle gi prosjektet bedre kontroll over kostnader og planer – og økt effektivitet. Den erfarne offshoremedarbeideren var skeptisk. Noe motvillig forberedte han seg på en ny hverdag uten havutsikt.

Oppstarten var utfordrende. Til å begynne med hadde vi kun kontakt med offshoreorganisasjonen via telefon. Ingen hadde gjort noe helt som dette tidligere og vi manglet rutiner. Men etter hvert ble vi varme i trøya og ting begynte å svive godt. Vi så at det fungerte, forteller Pedersen med et smil om munnen.

Rivende teknologiutvikling

I løpet av de ni årene som har gått siden operasjonssenteret først så sitt lys, har det vært en rivende teknologiutvikling. Telefonlinjene er blitt bygd ut med videolinker, store skjermer og portabelt HD-kamera. Når Pedersen nå ringer opp sine offshorekolleger, er det nesten som han er tilbake på plattformen selv.

De nye verktøyene er utrolig bra hjelp for oss, sier OPC-lederen og lener seg entusiastisk fram mot skjermen.

Si at det for eksempel har oppstått et problem med en ny pumpe som ikke vil virke. Da kan vi raskt invitere leverandøren til operasjonssenteret og vise dem problemet ved hjelp av det portable kameraet. Vi slipper å vente på at leverandøren selv skal reise offshore – og saken blir løst mye raskere, sier han fornøyd.

«Ikea-løsning»

Hver morgen og ettermiddag er det faste møter mellom land og sjø. Som sine kolleger offshore jobber også de ansatte i operasjonssenteret skift – og er operative 365 dager i året.

Det fungerer litt på samme måte som hos Ikea: Vi som jobber på land dobbeltsjekker arbeidspakker, sørger for at nødvendig materiell er tilgjengelig og verifiserer planene. Slik får våre kolleger en ferdig pakke når de skal gå i gang med arbeidet, og unngår å bruke tid på oppgaver som ikke må gjøres offshore, forklarer Alf Petter Pedersen, og legger til:

Hver kveld går vi gjennom dagens tilstand og hendelser. Vi har fokus på reviderte prosedyrer og hva som bør forbedres. Operasjonssenteret har gjort det mulig å følge opp oppgavene våre på en langt bedre måte enn tidligere – og forbedre resultatene.

God HMS-kultur

En av de viktigste forbedringene viser igjen på HMS-statistikken. Da senteret ble åpnet lå prosjektets årlige hendelsesrate (SIR; Serious Injury Rate) på mellom fire og fem prosent. I skrivende stund er det bortimot 700 dager siden forrige gang en person måtte ha medisinsk behandling.

Vi har hatt en bra kultur helt fra starten. Det tror jeg er en viktig årsak til de gode HMS-resultatene. Ingen hendelser er for små til at de kan tas opp i dette forumet, og skulle det skje noe uønsket, følger vi det opp umiddelbart, sier Alf Petter Pedersen.

Holder «toget» i gang

At OPC også har hatt stor innvirkning på effektiviteten, er det ingen tvil om. Det koster tre til fire ganger så mye å ha en mann offshore som på land. Flytting av administrative oppgaver har gitt store innsparinger. Siden senteret fungerer som et bindeledd mellom organisasjonen på land og offshore, går det nå også raskere å løse felles problemstillinger.

Produksjonen offshore er som et tog som går hele tiden, og som det koster veldig mye å stoppe. Oppstår det et problem med en arbeidspakke kan vi nå raskt koble sammen alle som har jobbet med den og gjøre en rask avklaring. OPC er bindeleddet mellom ingeniørene på land og operatørene offshore – og spiller en viktig rolle med å koordinere arbeidet, sier Pedersen.

Optimistisk

OPC-lederen er ikke i tvil om operasjonssenteret vil spille en vel så viktig rolle for Aibel i framtiden. Teknologiutviklingen kan gjøre det mulig å jobbe enda mer effektivt, redusere kostnader og forbedre framdriften i prosjektene, mener han.

Tenk, det er ikke lenger enn 10 år siden at vi delte på én telefonkiosk på plattformen. Da stod vi i lang kø for å ringe. Når jeg ser tilbake på hvordan ting har utviklet seg i løpet av denne korte tiden, kan jeg ikke annet enn å være optimistisk for framtiden, avslutter Alf Petter Pedersen.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Aibel.