Ny veiledning om store batterianlegg

Published

Fremtiden er hybrid.

Fremskritt i batteriteknologi og energistyringsevne har med rette gitt økende interesse for batteri- og hybrid kraft i den maritime næringen.

Lloyd's Registers erfaring med store batterianlegg er samlet i et nytt veiledningsdokument rettet mot å tilrettelegge en risikobasert tilnærming til batteribruk.

Veiledningen beskriver sentrale farer å vurdere ved installasjon av batteriteknologi, og gir en oversikt over vår ikke-normative tilnærming til godkjenning. Veiledningen omfatter også batterikjemi og industristandarder.

Klikk her for å lese mer.