Setter fokus på Barentshavet

Published

SPE Workshop in Arctic Norway.

19. mars åpnes 2014 SPE Workshop in Arctic Norway i Harstad av Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) fra Olje- og energidepartementet. Dette vil markere starten på Society of Petroleum Engineers (SPE) Northern Norway Section sin andre konferanse der man diskuterer tekniske løsninger for nordområdene, i Nord-Norge.

Nord-Norsk sokkel med Norskehavet Nord og Barenthavet er i ferd med å befeste seg som en viktig region i Norsk olje- og gassindustri. I årene som kommer vil antall rigger øke markant i nord både for å bore produksjonsbrønner og letebrønner, og produksjonen vil øke fra 80 000 fat. til 250 000 fat per dag. innen 2020

Årets tema blir utfordringene som er spesielle for Barentshavet. Tema vil spenne fra logistikk, klima og politikk til spesifikke petroleumtekniske utfordringer innen reservoar, boring og brønn, subsea og utstyr. Programkomiteen som har medlemmer fra Statoil, Det norske, OD, Total E&P, Shell, OCTIO, FMC og Petoro, kunne i slutten av januar presentere sitt program. Det vil bli innlegg fra operatørselskaper, serviceselskaper og myndigheter.

SPE Workshop in Arctic Norway ble arrangert for første gang i 2013. Gjennom to dager fikk 85 fagfolk fra hele Europa høre siste nytt om temaet IOR – økt oljeutvinning. Med Statoils Norne-felt som sikter mot en utvinningsgrad på rundt 60% var dette et naturlig tema å diskutere i nord. Vi lyktes i å arrangere en konferanse med høyt faglig nivå. I tillegg til en god arrangementsteknisk gjennomføring på Kulturhuset i Harstad, fikk deltagerne en eventyrlig og suksessfull jakt på nordlyset på kvelden, første dag.

SPE Workshop in Arctic Norway er nå bestemt videreført som et årlig arrangement, og skal være den ledende arena for faglige diskusjoner innen oljebransjen i nord.

For å lese mer om SPE Workshop in Arctic Norway, se www.speworkshop.no. Her kan du i tillegg se filmen som ble produsert etter konferansen i 2013: http://bcove.me/9v210yva .

Om Society of Petroleum Engineers

Society of Petroleum Engineers (SPE), er en internasjonal non-profit organisasjon som har som mål å samle, spre og utveksle teknisk kunnskap om leting, utvikling og produksjon av olje- og gassressurser og relaterte teknologier til fordel for allmennheten. I tillegg skal SPE gi muligheter til fagfolk for at disse kan øke sin tekniske og faglige kompetanse. SPE har i overkant av 100 000 medlemmer internasjonalt.

Nord-Norge har en egen regionale avdeling, SPE Northern Norway Section, opprettet i 2010. Vi har som mål å være et møteforum for bransjen i Nord-Norge, gjennom faglige og sosiale arrangementer.