Sterkt uenige om nytteverdien av å plugge brønner

Publisert

Teknologien for å gjøre jobben mer effektiv kommer ikke av at alle sitter på gjerdet.

Mens Norsk olje og gass mener brønnplugging er feil taktikk for å heve aktivitetsnivået, håper arbeidstakerforeningene at det kan være godteposen som støtter dem gjennom en tøff periode.

- Et aldri så lite kinderegg

Frode Alfheim, nestleder i arbeidstakerorganisasjonen IndustriEnergi, hevder at bare en liten økning i antall plugginger neste år kan få store ringvirkninger for flere enn bare rigg-arbeidere.

- La oss si at vi hadde greid å øke antallet brønner som skulle plugges med ti i 2016, og hver av disse krever 1,5 måned arbeid, da har du flere måneder med arbeid for en rigg med ringvirkninger for de som jobber på rigg, på land, oljeservice og forsyningsbaser. Det er ikke et så rent lite motkonjunkturtiltak og samtidig er det noen brønner som uansett skal plugges. Jeg mener det er et aldri så lite kinderegg hvis vi greier å få til det.

 • Les også: Utenlandsk leveranse tilfredsstilte ikke Norsok-krav
 • Uvettig bruk av ressurser

  Under sitt femte Plug and Abandonment-seminar på Sola forrige uke fastslo Norsk olje og gass at kampanjearbeid for brønnplugging ikke er måten å heve aktivitetsnivået i næringen på.

  Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen, Knut Thorvaldsen, poengterte overfor seminarets 450 deltagere at det ikke står en mengde brønner klare  for plugging per dags dato.

  Norsk olje og gass sier at noen brønner kun er midlertidig forlatt, og at deres fremtidige nytteverdi fortsatt vurderes, og organisasjonen betegner plugging av brønner som muligens kan benyttes i fremtiden som uvettig bruk av ressurser.

  50-60 brønner pluggingsklare

  Basert på informasjon fra operatørselskapene anslås det at 50-60 brønner er klare for plugging de nærmeste to årene (2015/2016), et arbeid organisasjonen mener operatørselskapene allerede er godt i gang med og at nødvendig riggkapasitet til dette allerede er skaffet.

  Ved årsskiftet ble Petroleumstilsynets regelverk skjerpet. Letebrønner kan i dag ikke forlates midlertidig lenger enn to år, og utvinningsbrønner som ikke overvåkes kontinuerlig skal plugges og forlates permanent innen tre år.

  • - Gi leverandørene større makt. (Videointervju med Erik Haugane i Okea.)
  • Perfekt timing

   Alfheim i IndustriEnergi mener tiden nå bør være optimal for å plugge brønnene som er klare for å forlates permanent.

   - Det er jo en utgift som selskapene og samfunnet uansett må ta på seg før eller senere, og da mener vi at tiden er god økonomisk i forhold til at man har kapasitet og at rigg-ratene har gått ned, sier Alfheim til eneWE.

   Tidligere argumenter ikke lengre gyldige

   Også SAFE-leder Hilde-Marit Rysst peker på at man nå har muligheten til å spise av etterslepet hun mener næringen sliter med både når det gjelder plugging og generelt vedlikehold.

   - Næringen som tidligere har hevdet det ikke har vært tid eller kapasitet til plugging mener nå det er for kostbart. Men det er nå er det ledig kompetanse til en billigere penge, sier Rysst.

   Hun mener heller ikke er noen grunn til å utsette arbeidet til teknologien har gjort oppgaven enklere.

   - Den teknologiske utviklingen kommer ikke av at alle sitter på gjerdet, den kommer når man faktisk driver på med jobben og oppdager og tester ut ting.

   • Les også: Analytiker advarer mot å kutte for mye i aktivitetene
   • Flere svar fra midten av november

    Alfheim i Industri Energi mener det er godt mulig det er 50-60 brønner som i dag er klare for permanent plugging, og at de ikke ønsker å hindre effektiv ressursutnyttelse ved å plugge brønner prematurt.

    - Vi har bedt om ny orientering om antall brønner fra Petroleumstilsynet, som vi venter nå i midten av november så får vi høre hva de sier. Det er de som sitter med oversikten, avslutter nestlederen.

    Kan ikke synse for mye

    Talsperson for Norsk olje og gass, Maiken Ree sier selskapene er, og alltid har vært flinke til å følge regler og forskrifter på norsk sokkel.

    Ree mener at Norsk olje og gass, utover å være en arena for erfaringsutveksling, ikke skal synse og mene for mye om hvilke tiltak selskapene bør sette i verk for å holde aktivitetsnivået oppe.

    - Men vi lever jo alle av dette og alle gjør det de kan for å holde hjulene i gang, sier Ree til enerWE.