Næringslivet klynger seg sammen

Published

137 mill. i årets budsjett.

Sju nye såkalte næringsklynger skal skaffe flere jobber og nye ideer til bedrifter rundt om i landet. Spillteknologi, sjømat og olje- og gassteknologi er blant satsingsområdene.

Regjeringen har satt av 137 millioner kroner i årets budsjett til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Målet er at mindre bedrifter skal kunne stå sterkere sammen, for eksempel til å drive forskning og innovasjon, og at det skal bli lettere å omstille seg.

Med de nye prosjektene er det nå 39 såkalte næringsklynger i landet.

En analyse fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter samarbeider på denne måten, har høyere omsetningsvekst og sysselsetting enn de som ikke gjør det, ifølge Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Vi har mange små bedrifter i Norge. Skal de lykkes ute, må de samarbeide mer. Klyngene bidrar til omstilling og økt eksport, sier hun.

Blant de sju nye klyngene er Seafood Innovation Cluster, som består av sjømatbedrifter på Vestlandet, mens GCE Subsea omfatter en rekke bedrifter i Bergens-regionen som driver med undervannsinstallasjoner. Oslo Ed Tech Cluster samler en rekke små bedrifter innen lærings- og spillteknologi i Oslo-området.