Islendingene har gjort CO2 til stein

Publisert

Forskere har gjort klimagassen CO2 til stein på Island. Forsøket beskrives som et mulig gjennombrudd for fangst og lagring av CO2.

Ved et islandsk kraftverk som utnytter jordvarme, er CO2 blandet med vann blitt pumpet ned i bergarten basalt. Bare i løpet av to år er blandingen blitt til stein, ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Science tidligere denne uken.

Tidligere beregninger har tydet på at denne typen prosesser kan ta flere hundre tusen år.

Når gassen blir til stein, unngår man faren for at den lekker ut. Dette er en risiko knyttet til mer tradisjonelle former for fangst og lagring av CO2 (CCS).

I tillegg kan man med den nye metoden pumpe avgasser fra kraftverk og industri direkte ned i bakken, ifølge avisa The Guardian. Tidligere forsøk med CCS har basert seg på at CO2-en må skilles ut fra avgassene, noe som er dyrt.

En utfordring med den nye metoden er at den krever store mengder vann. Men det skal være mulig å bruke havvann.

– I framtida kan vi bruke dette ved kraftverk på steder hvor det er mye basalt – og det er mange slike steder, sier Martin Stute ved Columbia University i USA, som har deltatt i arbeidet med studien.

Det er et spørsmål om penger

– Dette er veldig lovende. Det finnes basalt på alle kontinenter. Men husk at denne måten å lagre CO2 ikke skal erstatte lagring i olje- og gassbrønner. Denne skal komme i tillegg. For Norges del er potensialet for denne type lagring begrenset fordi dere ikke har den ideelle basalt-typen. I regioner hvor reservoarer som dere har i Nordsjøen ikke er tilgjengelig, vil imidlertid vår måte å lagre CO2 på virke meget godt, sier Juerg Matter som ledet studien til Norsk olje og gass. 

Matter legger til at reservoarene Norge har i Nordsjøen egner seg godt til CO2-lagring.

– Karbonfangst og –lagring er blant de viktigste tiltakene for å redusere CO2-utslipp. Dessverre er ikke politikerne fullstendig klar over det ennå. Men det haster. Det er ikke et spørsmål om teknologi eller evne til å gjøre det, for det kan vi, men det er et spørsmål om å satse og sette av penger til det, sier Matter til bransjeorganisasjonen. 

Blir CCS-teknologien billig nok, kan den muliggjøre bruk av fossilt brensel uten store klimautslipp. Norge er ett av en rekke land som har brukt store ressurser på forskning på CCS. Det såkalte månelandings-prosjektet på Mongstad har imidlertid så langt ikke ført til noe gjennombrudd.