Utsnitt av et gassrør på norsk sokkel. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE.
Utsnitt av et gassrør på norsk sokkel. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE.

– Naturgassen har sin plass på veien til mindre karbonintensive energikilder

Forskningsstudie viser at strømproduksjon fra gass kan redusereklimagassutslippene med 50 prosent på kort sikt, og opp mot to tredeler på lengre sikt.

Mange mener mye om Norges fremtid som oljenasjon, men mye av den fremtiden er kanskje enda mer knyttet til Norges fremtid som gassnasjon ettersom Norge selger gass for like mye som vi selger olje.

Gassen har da også fordelen av at det er et godt alternativ til kull fordi den står for langt lavere utslipp av klimagasser. Samtidig er ikke dette nødvendigvis helt sort/hvitt.

I en gjennomgang av et nytt forskningsstudie skriver Gemini.no at det ved bruk av utvinningsmetoder som hydraulisk oppsprekking, som er mye brukt i USA, kan føre til store utslipp av metan. Eventuelle metangasslekkasjer kan nulle ut klimaeffekten av å bytte ut sterkt forurensende kull med mindre forurensende gass.

Forskningsstudiet viser at der man har tatt i bruk mer avanserte målemetoder, at overgangen fra kull til gass ikke bare er sentralt for å oppnå klimagassreduksjoner, men at risikoen for metanutslipp er vesentlig mindre enn klimafordelene ved en slik overgang.

– Vi har sett nærmere på konsekvensene av å bytte ut kull med naturgass og sett på hele spektret av utslipp, mulige metanlekkasjer og andre utslipp – og benyttet oppdaterte klimaberegninger, forteller Francesco Cherubini.

Han er professor i industriell økologi ved NTNU. Cherubini er også hovedforfatter på IPCC-rapporten Climate Change and Land.

– Vi presenterer en solid case der vi viser at når vi går alle utslipp etter i sømmene, på både kort og lang sikt, så vil klimagevinsten ved overgang fra kull til gass være betydelig, sier Cherubini.

Studien viser at så lenge det er iverksatt tiltak for å begrense metanutslipp, vil elektrisitetsproduksjon fra gass redusere klimaeffekten med 50 prosent på kort sikt, og opp mot to tredeler på lengre sikt.

– Naturgassen har sin plass på veien til mindre karbonintensive energikilder. Den er en nødvendig overgangsfase, frem til fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring blir kommersielt klare for storskala implementering, sier Cherubini.

For den norske strømproduksjonen har ikke forskningsrapporten noen praktisk betydning ettersom vi primært får vår strøm fra vannkraft og vindkraft. For Norges gassleveranser er det imidlertid et viktig studie ettersom det kan påvirke valgene som gjøres i de europeiske landene vi eksporterer den norske gassen til.

Les hele saken på Gemini.no.