Vestfossen 20170712.Kuer på beite. De går inn og ut av fjøset som det passer. Melking er automatisert. Bonden har investert millionbeløp i moderne utstyr for melke- og kjøttproduksjon hjemme på gården i Vestfossen.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Vestfossen 20170712.Kuer på beite. De går inn og ut av fjøset som det passer. Melking er automatisert. Bonden har investert millionbeløp i moderne utstyr for melke- og kjøttproduksjon hjemme på gården i Vestfossen.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket

Publisert

Forfatteren bak en rapport som har gått gjennom studier av karbonlagring i gress- og beitemark, mener ikke bare utslipp fra husdyrene bør med i klimaregnskapet.

Margaret Eide Hillestad i AgriAnalyse sier til Nationen at utslippet fra landbruket i realiteten er langt mindre enn offisielle tall når man tar med karbonlagringsdelen.

– Karbonlagring i jorda ved beiting må også med i klimaregnskapet. Hvis vi skal få reelle tall, så må vi ta med inntektssiden også, ikke bare kostnadssiden. Det er viktig å se sammenhengen, sier Eide Hillestad.

Hun har gått gjennom studier om karbonlagring i gress- og beitemark og har skrevet rapporten «beitemarka – et ukjent karbonlager». En av studiene som er med i rapporten, er en studie som viser at moderat beiting fra dyr bidrar til økt karbonlagring i jorda. En annen studie viser at gressmark lagrer karbon tre til fire ganger mer effektivt enn skog. Årsaken er at gress lagrer mer karbon i jorda enn det skog gjør.

Totalt sett gjør det at utslippet fra landbruket ikke er så stort som de offisielle tallene per i dag tilsier.

– Hvor mye er vanskelig å si, men at det er mindre mener vi det er grunnlag for å si. Forskning fra Europa og Sverige viser det, sier hun.

(©NTB)