Staten, fylkene og kommunene taper 24 milliarder på den lave strømprisen

Lave strømpriser er ikke bare et gode.

Publisert

Tirsdag denne uken la bransjeorganisasjonen Energi Norge frem Fornybarbarometer 2020. Der kom det frem en rekke nøkkeltall som forteller hvor mye bransjen bidrar med i verdiskaping og i skatter og utbytte til de offentlige eierne.

Mesteparten av norsk kraftproduksjon er vannkraft, og omlag 90 prosent av vannkraften er eid av staten, fylkeskommunene og kommunene. De fører generelt sett en utbyttepolitikk der store deler av overskuddet tas ut for å dekke opp kommunebudsjetter og for å finansiere statens kostnader på andre områder.

Disse utbyttene er naturlig nok avhengig av overskudd, og det blir som regel store overskudd hos vannkraftprodusentene ettersom det er svært lønnsom aktivitet.

I tillegg skattes vannkraften veldig hardt med blant annet en grunnrentebeskatning som tar store deler av overskudddet. Den forutsetter også at det er et overskudd å skatte av.

2020 har så langt vært et spesielt år med svært lave strømpriser. Så langt ligger den norske gjennomsnittsprisen på 124,82 kr/MWh, og det tilsvarer 12,5 øre/kWh.

  • Januar: 238,43 kr/MWh
  • Februar: 132,62 kr/MWh
  • Mars: 95,10 kr/MWh
  • April: 53,25 kr/MWh
  • Mai: 98,65 kr/MWh

De lave strømprisene er selvsagt gode nyheter for norske strømkunder som får en lavere strømregning hver måned, men det går hardt utover inntektene til staten, fylkene og kommunene.

Ifølge Fornybarbarometeret 2020 forventes det at det offentlige må forvente hele 24 milliarder kroner mindre i inntekter i 2020, og de forventer at det også vil gi store utslag for neste år.

- Beregningene antyder at det offentlige får et fall i inntektene på 24 milliarder i 2020 sammenlignet med 2019 og 14,5 mrd. i 2021, skriver Energi Norge i rapporten.

Det betyr at inntektene fra skatter og utbytte vil falle fra 67 milliarder kroner i fjor til 43 milliarder i år og 52,5 milliarder kroner neste år.

Koronakrisen får noe av skylden, men det er flere faktorer som har presset strømprisen ned.

- Årsaken er at mye av næringsvirksomheten i Europa er stengt ned, som fører til lavere etterspørsel etter kraft. Samtidig har tilbudet av rimelig gasskraft økt, noe som presser prisene ned. Her hjemme har en mild vinter og mye nedbør til kraftmagasinene bidratt til ekstra lave strømpriser, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge.

Ifølge SSB består den norske befolkningen nå av 5.372.355 innbyggere fordelt på 2.439.242 husholdninger. Det betyr at de reduserte inntektene utgjør litt under 45 kroner per nordmann eller litt over 98 kroner per husholdning. Det betyr at det har relativt lite å si for hver enkelt når det spres utover hele landet.

Samtidig vil det gi store utslag for de såkalte kraftkommunene som henter en betydelig andel av sitt kommunebudsjett fra skatter, avgifter og utbytte fra de offentlig eide kraftselskapene.

Powered by Labrador CMS