Fornybarklyngen endrer navn

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi samhandle.

Publisert

Fornybarklyngen skriver i en pressemelding at de endrer navn til Renergy.

Ola Svendgård er klyngeleder i RENERGY.
Ola Svendgård er klyngeleder i RENERGY.

Siden 2017 har Fornybarklyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Klyngen har 90 deltagende bedrifter og organisasjoner som jobber med både nasjonale og internasjonale prosjekter relatert til integrerte energisystemer.

– Klyngen arbeider spesielt med integrerte energisystemer og rene drivstoff for transport, sier Ole Svendgård, klyngeleder i RENERGY.

The Maritime Energy Transition project (MAREN) er ett av de internasjonale prosjektene som klyngen jobber med. RENERGY leder prosjektet, og skal sammen med aktører fra Sverige, Finland og Danmark bidra til å akselerere overgangen til grønne energikilder i maritim sektor. Ved å se på overgangen mellom land og sjø, og bruke havner som energihub, vil grønn energi også kunne brukes i havneoperasjoner, landtransport og nærliggende industri. MAREN-prosjektet skal bygge et nordisk nettverk innen maritimt energiskifte, utvikle nye verdikjeder og bidra til verdiskapning for nordisk næringsliv i det globale markedet.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi samhandle, utveksle erfaringer og identifisere behov og muligheter som fornybar energi og tilhørende teknologier innebærer. RENERGY fokuserer derfor på samspillet mellom ulike aktører og teknologier. Ny teknologi alene er ikke nok, det må også være forretningsmodeller og verdikjeder som gir lønnsomhet i det grønne skiftet, sier Svendgård.