- Det er vanskelig å se for seg at vi får null ny vindkraft

Men Statkraft-sjefen mener Norge uansett har nok egen strøm til å håndtere det grønne skiftet.

Publisert

Torsdag denne uken arrangerte Statkraft et pressetreff der konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen presenterte selskapets tanker om energimarkedet i tiden fremover.

Klimaendringene påvirker kraftproduksjonen

Statkraft er en av Europas største aktører innen fornybar energi, og selskapet er tungt involvert i arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.

- Det finnes ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene kom, sier Rynning-Tønnesen.

Han viste til at det skjer mye på klimafronten, og at dette også får konsekvenser for det som skjer i energimarkedet.

Det finnes ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene kom

Christian Rynning-Tønnesen

- Det finnes ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene kom, sier Rynning-Tønnesen.

Han peker på tre utfordringer som Norge må håndtere:

1. Kutte utslippene raskt nok

2. Skape vekst i grønne næringer i Norge

3. Sikre rettferdig omstilling

Spesielt det siste punktet mener han er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

- Vi må sikre at den omstillingen vi går inn i skjer på en sosial rettferdig måte, sier Rynning-Tønnesen.

Samtidig er han klar på at verden trenger energi, og at det må leveres.

Jeg tror ikke på noen fremtid uten at vi mennesker fortsetter å bruke energi, men vi kan gjøre det effektivt og vi trenger ikke den fossile energien for å gjøre det

Christian Rynning-Tønnesen

- Jeg tror ikke på noen fremtid uten at vi mennesker fortsetter å bruke energi, men vi kan gjøre det effektivt og vi trenger ikke den fossile energien for å gjøre det, sier Rynning-Tønnesen.

Mener at Norge har nok strøm

Han mener at Norge har mer enn nok strøm nå, og at vi også vil ha det i årene fremover.

Det er ikke noe problem å gjennomføre det grønne skiftet i Norge med egen kraft

Christian Rynning-Tønnesen

- Det er ikke noe problem å gjennomføre det grønne skiftet i Norge med egen kraft, sier Rynning-Tønnesen.

Det sier han på tross av at fjoråret endte med et marginalt strømunderskudd, det vil si at vi importerte mer strøm enn vi eksporterte.

- I et normalår produserer vi 14 TWh mer enn vi bruker, sier Rynning-Tønnesen.

Han viser til at Norge i et normalår produserer omtrent 146 TWh med strøm, og at vi pleier å bruke omtrent 132 TWh. Sånn sett var fjoråret et spesielt unntaksår med lav strømproduksjon.

I årene fremover forventer Statkraft-sjefen at det kan hentes ut omtrent 5 TWh ekstra fra oppgradering av vannkraftverkene, samt at det blir ytterligere 6 TWh med vannkraftproduksjon som følge av økt nedbør.

- Norge 9-10 prosent mer nedbør årlig enn i referanseperioden vi bruker, sier Rynning-Tønnesen.

Denne referanseperioden er fra 1961 til 1990.

16 TWh ny vindkraft

Den største økningen kommer imidlertid fra utbygging av vindkraft. Her viser Statkraft-sjefen til at det er gitt vindkraftkonsesjoner tilsvarende 16 TWh med ny strømproduksjon.

- Summerer vi opp vil kraftoverskuddet vil øke til rundt 25TWh over den neste 20 årene, sier Rynning-Tønnesen.

I forrige uke snakket enerWE med kraftekspert Marius Holm Rennesund. Han mente da at det var uproblematisk på kort sikt, men ikke på litt lengre sikt, hvis det ikke bygges mer vindkraft på land i Norge.

- Om det ikke kommer investeringer på 3 år så er det greit, men kommer det ingen investeringer på 7-8 år så er det ikke greit, sa Marius Rennesund til enerWE.

Statkraft er ikke helt enig i den vurderingen. Konsernsjefen viser til at selv om vindkraftutbyggingen skulle stoppe opp, så vil Norge likevel ha et strømoverskudd.

Hvis det ikke hadde kommet noe ny vind ville ikke overskuddet økt med ni, ville det blitt redusert med syv. Det er fortsatt et overskudd

Christian Rynning-Tønnesen

- Hvis det ikke hadde kommet noe ny vind ville ikke overskuddet økt med ni, ville det blitt redusert med syv. Det er fortsatt et overskudd, sier Rynning-Tønnesen.

Samtidig er han tydelig på at dette er et scenario han anser som urealistisk.

- Det er vanskelig å se for seg at vi får null ny vindkraft, sier Rynning-Tønnesen.

For selv om Statkraft tidligere har vært ute og sagt at det bygges nok vindkraft på land i Norge nå, og at de ikke vil investere i flere nye vindkraftprosjekter i Norge de nærmeste årene, så er han klar på at de vil fullføre de prosjektene de har.

- Vi bygger selvfølgelig ferdig Fosen og så har vi to andre prosjekter hvor vi har fått konsesjon, sier Rynning-Tønnesen.

Han mener uansett at vindkraft kommer til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet i Europa og resten av verden.

- Vi forventer en betydelig vekst i vindkraft på land, sier Rynning-Tønnesen.

Powered by Labrador CMS