Fornybar energi sto for 40 prosent av Europas strømforsyning i januar

Kullkraft har gått kraftig tilbake.

Publisert

I sin månedlige statistikk for strømforbruk og strømproduksjon skriver det internasjonale energibyrået IEA at det i Europa totalt ble produsert 325,9 TWh med strøm, og at det var en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med årets første måned i fjor. Det forklares med at januar var en av de varmeste månedene noen gang i Europa, og at det førte til redusert behov for strøm til oppvarming.

IEA trekker frem at fornybar energi utgjorde 131,3 TWh, og at det dermed utgjorde 40,3 prosent av den europeiske strømproduksjonen. Det betyr at andelen fornybar energi økte med 8,0 prosent fra januar i fjor.

Kull har på sin side hatt en kraftig tilbakegang på hele 25,1 prosent. Størst var kullnedgangen i Nederland, der den falt med hele 66,0 prosent.

Vindkraften økte derimot med 18,6 prosent. Der fremheves Finland med en dobling det siste året.

Her kan du laste ned og lese IEA-rapporten for januar.