- Omstillingen er i gang, men har ikke kommet så langt som mange hadde håpet

Men ny rapport peker samtidig på at fornybarpotensialet offshore er større enn total norsk vannkraftproduksjon.

Publisert

Det er alltid mye snakk om hva vi i Norge skal leve av etter oljen, og en av de viktigste nasjonale satsingområdene er å gjennomføre det grønne skiftet.

Dersom det skal lykkes er Norge avhengig av at leverandørindustrien, som i dag fokuserer mest på olje og gass, klarer å omstille seg og tjene nok penger på nye offshorenæringer som for eksempel havvind, CCS og etterhvert også havbunndsmineraler.

Nå har Menon Economics gjennomført en omfattende undersøkelse av hvordan omstillingen går i leverandørbransjen, og de har utarbeidet en rapport på vegne av Innovasjon Norge og Norsk olje og gass.

- Omstillingen er i gang, men har ikke kommet så langt som mange hadde håpet, skriver Menon i rapporten.

Samtidig fremheves det at 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen tror at omsetningen innen havvind vil økte de neste tre til fem årene.

I bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er de også optimistiske.

- Norsk næringsliv kan ta en ledende markedsposisjon innen ny og fremvoksende grønn industri. Det kan gjøres i stor grad gjennom å bruke Norges unike erfaring, kompetanse og teknologi fra spesielt olje- og gassnæringens leverandørindustri, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

Hun får støtte fra sjefen for Innovasjon Norge.

- Den norske oljeleverandørindustrien representerer verdensledende kompetanse og teknologi som allerede anvendes på en rekke områder, og som fremover vil være avgjørende i utviklingen av nye norske eksportnæringer som igjen kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Norge har de beste forutsetninger for å bli ledende i utvikling av ny grønn industri, sier Håkon Haugli.

Det er imidlertid ikke så enkelt som det kanskje høres ut å skifte over fra å levere tjenester til olje og gass, og over til havvind eller andre grønne offshorealternativer.

- Som følge av at Norge har en komplett olje- og gassklynge, har vi bedrifter i Norge som leverer konkurransedyktige tilbud på nær sagt alle deler av utbyggingen. Innenfor eksempelvis vindkraft er det norske teknologimiljøet av en mer beskjeden størrelse, samtidig som det eksisterer store miljøer i land som Kina, Storbritannia, Tyskland og Danmark. Vår andel av totale leveranser er derfor lavere. Det er derfor «mer mat» for norske leverandører i bygging av en olje- og gassinstallasjon enn ved bygging av en tradisjonell vindkraftpark, skriver Menon.

Det er også en utfordring at mange leverandørbedrifter har måtte gjøre store bransjespesifikke investeringer i teknologi og løsninger som ikke så lett kan overføres fra olje og gass til havvind.

Samtidig er det andre erfaringer og løsninger som enklere kan skiftes over til grønne alternativer. Det henger gjerne sammen med at offshoreleverandørene er vant til å håndtere store prosjekter med store investeringer.

- Om få år vil trolig operatørenes produksjon av fornybar kraft være på linje med total norsk vannkraftproduksjon, heter det i rapporten.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS