- Nei, fornybar energi har ikke forbigått fossil energi i Storbritannia

KRONIKK: Fornybar energi har dessverre en lang vei fram for å erstatte all gass, skriver Tore Killingland i TK Energy.

Publisert

Uansett hva man mener om bruk av naturgass på kort eller lang sikt på vei til lavutslippssamfunnet, så bør vi være opptatt å få riktig og presis informasjon om utviklingen for de ulike energikildene på veien. De to tenketankene Ember og Agora Energiwende konkluderer med at fornybar strøm i 2020 har passert fossil strøm i EU i sin femte årsrapport om strømproduksjonen i EU.

Disse to er seriøse og dyktige, men denne gangen ble de så inspirert av de to kurvene som krysset hverandre at det etterlatte inntrykket ble veldig feil. Deres hovedfigur under viser riktig at produksjonen for fornybar energi i 2020 passerer kurven for elektrisitet fra fossil kraft som inkluderer gass. Mens figuren har en separat for kull så mangler det en for gass. En slik hadde vist at gassen går motsatt vei i forhold til totalbildet som vises. Det burde det vært opplyst om.

Gassutviklingen viser at turning point for bruk av gass til strøm i EU skjedde i 2014 og at den har økt jevnt etter det. Ember har riktignok sagt et sted i teksten at gass bare har gått ned som følge av pandemien. Det betyr at gass har gått ned 3,6% som er det samme som pandemien har redusert totalforbruket. Uten pandemien så hadde kanskje gass vært på 22%. Da hadde det vært enda tydeligere at produksjonene for gass og fornybar har fulgt hverandre oppover jevnt siden 2014.

Gassen er litt forenklet gratis i den forstand at det ikke bygges nytt, men at vi bruker bedre det vi har

Et viktig forhold som de færreste i debatten tenker på er at den nye fornybare koster milliarder, gassen er litt forenklet gratis i den forstand at det ikke bygges nytt, men at vi bruker bedre det vi har. I reelle tall har gassproduksjonen økt 190 TWh siden 2014. Norges vannkraft produserer ca. 140 TWh pr år (rekord på 150TWh i 2020).

NTB-feil: - Studie: Fornybar energi forbigår fossil energi i Storbritannia
NTB-feil: - Studie: Fornybar energi forbigår fossil energi i Storbritannia

Rapporten omtalt øverst her har forfatterne brukt til å lage oppslag om saken for enkeltland. Dette ble plukket opp i en NTB-melding om situasjonen i UK. Der blander NTB begrepene elektrisitet og energi i en salig grøt slik at hele meldingen blir feil. Men er det noe å bry seg om? En ting er NTBs faglige renomme. Andre medier baserer seg mye på NTB. Alle som driver med gass i Norge skjønner ingen ting. Hvor ble det av eksportmarkedet? Beslutningstagere blir villedet. Tilhengere av fornybar kraft tror det går langt bedre enn det i virkeligheten gjør. Det er nok av triste klimameldinger. Da må de positive være korrekt.

Tilhengere av fornybar kraft tror det går langt bedre enn det i virkeligheten gjør

Trond Killingland

Fakta her er at 130TWh produsert elektrisitet fra gass bare utgjør 30% av gassen som brukes i UK. Hvor er kvalitetssikringen til NTB som kan sende ut en artikkel som sier at disse 30% er 100%? NTB kan rette opp feilen med figuren under som viser at gass også brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg pluss div industriformål med god varmeutnyttelse.

Fornybar energi har dessverre en lang vei fram for å erstatte all gass. I tillegg kommer den tredje fossile, - oljen til transportsektoren. NTBs underoverskrift var «Fornybar energi utgjorde i 2020 en større andel av Storbritannias energikilder enn fossil energi». Dette skulle vært (samlete tall kun for 2019): «Fornybar energi utgjorde i 2019 15% av Storbritannias energikilder, eller ganske nøyaktig en femtedel av de fossile» (som i hovedsak går til oppvarming og transportsektoren).

Powered by Labrador CMS