Fornybar energi utgjør fortsatt under 30 prosent av strømproduksjonen i OECD-landene

Fornybare energikilder sto for 28,78 prosent av strømproduksjonen i OECD-landene i 2019.

Publisert Sist oppdatert

En nylig publisert artikkel fra det internasjonale energibyrået, IEA, tar for seg elektrisitetsproduksjonen i OECD-landene.

Den viser til at det var relativt store endringer i medlemslandenes strømproduksjon i 2019.

  • Bruken av kull falt med 13,4 prosent
  • Gass økte med 4,8 prosent
  • Windkraft økte med 12,8 prosent
  • Solenergi økte med 14,1 prosent
  • Atomkraft økte med 1,6 prosent

Det betyr at gass er den største energikilden med 29 prosent, etterfulgt av kull med 22,1 prosent og atomkraft med 18,0 prosent av strømproduksjonen i OECD-landene.

Her i Norge er det vannkraften som dominerer strømproduksjonen, men i OECD-landene er det den fjerde største energikilden med 13,7 prosent, etterfulgt av vindkraft med 7,9 prosent og solenergi med 3,5 prosent.

Energikilder

Energikilde Prosentandel
Kull22,1 %
Gass29,0 %
Andre forbrennbare5,0 %
Atomkraft18,0 %
Vannkraft13,7 %
Vindkraft7,9 %
Solenergi3,5 %
Andre fornybare0,9 %
Totalt100,0 %

Totalt sto fornybare energikilder for 28,78 prosent av strømproduksjonen i OECD-landene i 2019. Det var en liten økning fra 27,37 prosent i 2018.

OECD er en organisasjon som opprinnelig ble opprettet for å gjennomføre Marshallhjelpen. Den består av 36 industrialiserte land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati, og som jobber for økonomisk samarbeid og utvikling.