Grønne prosjekter kan få millionstøtte

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at det nå lyses ut 20 millioner til forprosjekter i forbindelse med tiltakspakken Grønn plattform. Totalt er det foreslått å dele ut én milliard kroner over tre år.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform. Eksempler på aktuelle områder kan være:

  • sirkulær økonomi
  • hydrogen- og batteriteknologi
  • havvind
  • annen fornybar energi
  • bioøkonomi
  • omstilling i leverandørindustrien
  • marin sektor
  • fór
  • nye arter

Grønn plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.

Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang lyses det ut penger til forprosjekter. Det kan søkes om inntil 300.000 per forprosjekt for en periode på tre måneder. Det er ønskelig med store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter hvor flere aktører går sammen om søknader.

Det er bevilget 333 millioner kroner til Grønn Plattform i 2020. En hovedutlysning under ordningen kommer i 2021.

Powered by Labrador CMS