Fornybar energi vil vokse til 12,4 prosent av totalt globalt energiforbruk innen 2023

Publisert

Andelen fornybar energi som brukes globalt, vil vokse med en femdel til 12,4 prosent av totalt energiforbruk innen 2023, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Den største veksten vil komme innen elektrisitetssektoren, med en økning fra 24 prosent i fjor til nesten 30 prosent i 2023, viser den årlige rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

I denne perioden anslås det at fornybar energi vil utgjøre over 70 prosent av veksten i verdens globale elektrisitetsproduksjon. Solenergi vil være største bidragsyter til veksten, fulgt av vindkraft, vannkraft og bioenergi, ifølge rapporten.

Vannkraft er fortsatt verdens største fornybare energikilde og vil stå for 16 prosent av elektrisitetsetterspørselen i 2023. Vindkraft følger etter med 6 prosent, solenergi med 4 prosent og bioenergi med 3 prosent.

IEA understreker at fjoråret ble et rekordår for fornybar strømproduksjon. Solenergikapasiteten vokste mest, med 97 gigawatt, og over halvparten av denne økningen fant sted i Kina.

Samtidig fortsatte nedgangen i kapasitetsvekst for landbasert vindkraft for andre år på rad både i Kina og USA.

IEA anslår at solenergi-teknologi vil dominere veksten de neste seks årene, med en økning på rundt 600 gigawatt. Kina vil alene stå for nesten 45 prosent av denne veksten.

(©NTB)