- Fornybar energi gjør strømmarkedet mer væravhengig

Publisert

Ivan Føre Svegaarden er i ferd med å etablere TradeNRDpower AS som et kraftfondsforvaltningsselskap som skal investere i kraftmarkedet. Sammen med sine med-gründere skal han forsøke å slå markedet gjennom økt fokus på analyser av været og hvordan det påvirker strømprisene i kraftmarkedet etterhvert som sol- og vindkraft blir viktigere og viktigere.

Selskapet forteller at de har utviklet en nordisk værregimemodell og en kraftforvaltningsalgoritme som de selv beskriver som "the missing link" mellom naturvitenskap og finansiell krafthandel. Nå er de ute i markedet for å hente penger til satsingen.

- Stabile kjerne- og kullkraftverk skal delvis fases ut frem mot 2040 og erstattes med mer fornybar produksjon og økt overføringskapasitet, noe som fører til at været vil påvirke systemprisen enda mer, skriver selskapet i sitt prospekt.

enerWE spurte Svegaarden om hvordan været påvirker strømprisene, og hvorfor det blir ekstra viktig etterhvert som det blir mer bruk av fornybare energikilder som vind- og solkraft, i tillegg til dagens vannkraft.

- Økt innslag av spesielt vindkraft i Norden fører til økt prispress i perioder med vedvarende vindfullt værregime. Tysk vindkraft alene er ikke den eneste som påvirker systemprisen via vind. Andelen vindkraft har kommet til et nivå hvor det påvirker prisbildet, og økningen av spesielt vindkraft vil føre til at værets rolle øker, sier Svegaarden til enerWE.

Han legger til at hvis vinden er langt over eller under normalnivået over tid, så påvirker det også det generelle bildet i tillegg til dagsprisen.

- Er det mye mer vind i cirka én måned fører det til endring i kraftprodusenters kjøremønster, noe som påvirker prisene over tid, sier Svegaarden.

Samtidig er det ikke slik at en enkelt værfaktor, som for eksempel vinden, alene avgjør prisutviklingen. Klimaendringene er også en værfaktor som må tas med.

- Værets rolle har også økt da været er mer skiftende og mindre stabilt, spesielt vinterstid, sier Svegaarden.

TradeNRDpower mener at været sammen med vannstand og snødekke vil bli mer og mer avgjørende for strømprisene i årene fremover som følge av økt bruk av nye fornybare energikilder.
TradeNRDpower mener at været sammen med vannstand og snødekke vil bli mer og mer avgjørende for strømprisene i årene fremover som følge av økt bruk av nye fornybare energikilder.

Kraftmarkedet har alltid måtte forholde seg til været, men det er stor variasjon i hvordan det håndteres av de som jobber med kjøp og salg av strøm i kraftmarkedet.

- Mange aktører innen bransjen er svært dyktige på dette, men innslaget av været påvirker oftere systemprisen nå enn før. Så været må man integrere inn i kraftforvaltningen på en slik måte at usikkerheten i været er handtert optimalt. Hvordan dette gjøres er opp til hvert enkelt selskap å utføre, forklarer Svegaarden.

Han legger til at væranalysene som brukes i markedet for det meste er veldig kortsiktige.

- Værtrender utover 10-15 dager er lite dekt av analyse-markedsaktører. Noen store produsenter/forbrukere har bare morgenmøter-brifer med meteorologen, andre justere forventingene noe basert på langtidstrender i været, sier Svegaarden.

Han mener at dette skaper gode muligheter for hans nystartede firma da de gjennom sin kombinasjon av selskapets egenutviklede værregimemodell, kraftforvaltningsalgoritmer og risikomodell har en bedre metodikk for å ta hensyn til værets usikkerhet.

- Vi kan helt klart lage bedre langtidstrender på været rettet mot kraftbransjen og hvordan dette skal brukes i forvaltningen enn den generelle aktør i markedet, sier Svegaarden.

Foruten bruk av "big data"-analyser og avanserte algoritmer, skal selskapet også gjøre egne målinger av snømengder. Totalt skal de overvåke ca 1000km med snø ved hjelp av flyfoto, samt manuelle målinger med snøskuter og ski for å avdekke hvor mange TWh som ligger lagret i snømassene.

På spørsmål fra enerWE om hvordan de forskjellige fornybare energikildene påvirkes av været, og hva det har å si for strømprisen, får vi en kjapp gjennomgang.

Når været blir unormalt varmt, vått og vindfullt vinterstid påvirker det tilsig i elvene. Uregulert vannkraft og Vindkraftproduksjonen kan ikke lagres og selges uansett pris. Økende temperatur skaper også mindre etterspørsel på kraft. Dette fører til en negativ bud-spiral, og varer værregimet lengre enn en uke øker presset på prisen betydelig i ukene som kommer. Er det ingen andre prisdrivere som holder prisen oppe kan betydelig fall i prisen komme, sier Svegaarden.

Svegaarden mener det er et «hav» av meteorologitjenester rettet mot kraftbransjen, og at de utgjør viktig del i alle anerkjente analyseverktøy, men at de kommer til kort på bruk av vær utover 10 dagers standardvarsler.

- Vi ser på hvordan man kan bruke været direkte i forvaltningen som en risikostyrer og gevinsttaker, slik at man ser direkte på markedseffekten, sier Svegaarden.

Les også: