Oljebransjen får nok fra staten!

Publisert

Mener regjeringen unnlater sitt ansvar når de pøser mer penger inn i petroleumsbransjen.

Verdens naturfond mener det er alarmerende at regjeringen ikke tar omstilling og endring på alvor. WWF jobber kontinuerlig å forbedre norsk klima- og energipolitikk og norsk lovverk. 

Rystet over regjeringen

- Å fortsette å pøse inn penger i statsfinansiert forskning i en næring som allerede har gode vilkår er å unnlate å ta sitt ansvar, mener Anders Blom, seniorrådgiver energi, i WWF.

Han mener det er svært skuffende og til dels alarmerende at regjeringen ikke tar behovet for omstilling og endring alvorlig når de velger å øke bevilgningene i statsbudsjettet til petroleumsforskning, og mye mindre til energisektoren.

 • Les også: 400 millioner til petroleumsforskning - universitetene jubler!
 • Det blir ikke noe grønt skifte med denne regjeringen

  Økningen til petroleumssektoren over Forskningsrådet er på 37 prosent, mens økningen til energisektoren kun er på 12 prosent.

  - Dette blir det ikke noe grønt skifte av. Forskningsrådet mente i sitt innspill til statsbudsjettet, at økningen burde være tre ganger større til energisektoren enn til petroleum, hevder Blom.

  • Les også: Etterlyser grønt i "det grønne skiftet"
  • Olja får penger fra sin egen bransje!

   Selv om staten er en stor finansieringskilde til forskningen relativt andre land, ligger vi langt etter når det kommer til å stimulere næringsliv og privat kapital til å finansiere forskning, mener seniorrådgiveren.

   - Unntaket er petroleumssektoren, der kapital fra næringsliv utgjør en stor finansieringskilde til forskningen, takket være gunstige støtteordninger og incentiver. Skal Norge klare å bygge nye næringer som landets økonomi kan vokse av, og samtidig klare klimautfordringen, så må vi tenke langsiktig og være kreative til å skape en miljø der ideer og løsninger for nullutslippssamfunnet løftes frem via incentiver og støtteordninger.

   • Les også: Japan bruker kjernekraft for å skru ned strømprisen
   • Selv små utslipp kan gi store katastrofer for fornybare ressurser

    WWFs største bekymring vedrørende oljeutslipp er ødeleggelse av levende, fornybare naturressurser. Det har blitt forsket mye på hvordan oljevirksomhet påvirker dyrelivet i havet, og alle tegn peker på at selv små oljeutslipp i de mest sårbare havområdene vil kunne være katastrofalt for naturen.

    - For eksempel har havforskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen nylig påvist at råolje bidrar til særlig høy dødelighet for blant annet hyseegg. Sjøfugl og oljeutslipp er heller ingen god kombinasjon, og oljeskader på fugl kan resultere i enda større press på mange utrydningstruede sjøfuglarter. Oljeulykken ved Deepwater Horizon i Mexicogulfen påvirket selv koraller på over 1500 meters dyp, opplyser Blom.

    • Les også: - Menneskeskapt CO2 kan ikke være hovedårsak til klimaendringene
    • Finnes ikke oljevernteknologi som kan redde livet i havet ved utslipp

     - Olje- og gassnæringen ønsker seg stadig inn i nye og mer sårbare områder. Områder som ofte er særdeles viktige for naturen – i form av viktige gyteområder for fisk, i nærheten av store sjøfuglkolonier, rundt og i områder med store forekomster av dypvannskorallrev og i delvis isdekte farvann.

     Fellesnevner for alle disse områdene er at konsekvensene ved eventuelle oljeutslipp er så store at enhver risiko må unngås. I tillegg til risikoen finnes det heller ikke oljevernteknologi som kan løse eventuelle utslipp i disse områdene.

     - Lete- og utvinningsaktivitet i slike områder som dette må derfor absolutt ikke forekomme, avslutter seniorrådgiveren.

Powered by Labrador CMS