- Vi ser på klagestatistikken vår at det er strømselskapene som har toppet den de siste årene

Forbrukertilsynet er bare en av tre aktører som mottar klager på strømselskapene.

Publisert

I forbindelse med at Forbrukerrådet klagde 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven, tok enerWE en prat med juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet. Han fortalte da hvordan de ville gå frem for å innhente informasjon fra strømselskapene, for så å behandle hver og en av de individuelt.

Samtidig forklarte Haug at det ikke var noen stor forskjell på om en klage kom fra Forbrukerrådet eller fra en enkeltperson.

- De klagene vi får prioriterer vi helt fritt Hvis en enkeltperson som klager til oss avdekker et problem som gjelder alle, så kan det medføre at en hel bransje blir bedt om å endre praksis, sa Haug til enerWE.

Vi benyttet derfor anledningen til å spørre litt mer om hva slags klager Forbrukertilsynet får.

- Det kommer inn 4.000-5000 skriftlige klager, og 7.000-8.000 tips i tillegg, sier Haug.

Det inkluderer alle klager, og strømmarkedet utgjør bare en del av de.

Jeg tror det var 300 klager på strømselskaper til oss, men det er Forbrukerrådet som sitter med de store tallene

Frode Elton Haug

- Jeg tror det var 300 klager på strømselskaper til oss, men det er Forbrukerrådet som sitter med de store tallene. I tillegg kommer klagene til Elklagenemda, sier Haug.

Det er altså tre forskjellige aktører som håndterer klager fra forbrukerne på strømselskapene. Haug forklarer at det er en naturlig rollefordeling mellom de tre.

- Hvis det er klager på markedsføring, så er det markedsføringsloven som er det sentrale. Det håndterer vi i Forbrukertilsynet. Hvis man har fått faktura, mener at man er feilfakturert eller har en krangel gående, da er det råd å få hos Forbrukerrådet om måten å gå frem, og så er det klage til Elklagenemnda, sier Haug.

Og selv om Forbrukertilsynet tilsynelatende bare mottar en brøkdel av klagene på strømselskapene, så er det ingen tvil om at de kommer dårligst ut av aktørene Forbrukertilsynet må se nærmere på.

- Vi ser på klagestatistikken vår at det er strømselskapene som har toppet den de siste årene, sier Haug.

I statistikken for 2019 var det registrert 227 klager til Forbrukertilsynet i kategorien elektrisitet. Der er det noen stikkord som fremkommer hyppig:

  • Avtalevilkår for elektrisk kraft
  • Markedsføring av elektrisk kraft - villedende
  • Markedsføring av elektrisk kraft - telefonsalg
  • Markedsføring av elektrisk kraft - aggressivt dørsalg
  • Telefonsalg til tross for reservasjon
  • Makedsføring av strøm - negativt salg

Folk reagerer på at de blir forstyrret, og det at de ikke blir gitt god nok informasjon

Frode Elton Haug

- Det er særlig telefonsalg, men også en del dørsalg. Folk reagerer på at de blir forstyrret, og det at de ikke blir gitt god nok informasjon, sier Haug.

Og det er ikke bare strømkundene som klager, det gjør også konkurrerende strømselskaper som mener at konkurrenten opptrer uredelig.

- Vi får flest klager fra forbrukere, og av og til klager fra konkurrenter, sier Haug.