Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Dette krever Forbrukertilsynet av strømselskapene

- Strømleverandørene må varsle kundene på en slik måte at de er sikre på at de mottar og oppfatter prisendringen.

Publisert

Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at de har sendt brev til 25 strømselskaper der de stiller klare krav til hvordan strømkundene skal varsles om prisendringer.

– Prisen er det viktigste vilkåret for det fleste strømkunder og prisendringer en sentral opplysning forbrukerne skal gjøres kjent med. Strømleverandørene må derfor varsle kundene på en slik måte at de er sikre på at de mottar og oppfatter prisendringen. Dette er ekstra viktig i dagens situasjon med høye strømpriser, når disse utgiftene kan bety mye for husholdningsbudsjettet, sier direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen.

I brevet slår Forbrukertilsynet fast at følgende krav gjelder:

  • Alle endringer, med unntak av løpende endringer i markedsprisen, skal varsles direkte til kunden i form av e-post, SMS, brev e.l.
  • Varselet må også utformes på en slik måte at innholdet er klart og tydelig for kunden.
  • Varslede vilkårsendringer kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt.
  • Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe.

Det er altså ikke godt nok å varsle på hjemmesiden eller på en «Min side»-funksjon.

Forbrukertilsynet skriver også at en unødvendig komplisert avtalestruktur kan være i strid med markedsføringsloven, og at kravene som nå stilles ikke er nye. De bør være godt kjent for strømselskapene, og Forbrukertilsynet er klare på at dette vil bli fulgt opp.

– Forbrukertilsynet har den siste tiden intensivert tilsynet med strømbransjen, sier Rønningen.

Powered by Labrador CMS