Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet.
Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet: - Aktørene har selv bekreftet kostnadene

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener strømselskapenes reaksjoner viser at det var nødvendig å klage.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av oktober gikk det ut en pressemelding fra Forbrukerrådet der det kom frem at de hadde klaget 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet - for å ha villedende strømavtaler.

I forrige uke fortalte juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet til enerWE at klagen fra Forbrukerrådet ikke hadde mye dokumentasjon.

- Det varierer jo litt hvor god dokumentasjon vi får med klagene. Her var det ikke med noe dokumentasjon, her var det bare listen. Det betyr at for å vurdere hvert enkelt selskap må vi innhente svar fra selskapet, uttalte Haug til enerWE.

Og akkurat det at Forbrukertilsynet måtte gjøre «jobben» for Forbrukerrådet, var det enkelte som reagerte på.

- Vår tilnærming til at Forbrukerrådet ikke har sett på hver enkel avtale, men kun sendt over en klage på de 29 selskapene i en felles oversendelse uten å nyanserer at det er forskjeller i graden av en eventuell overtredelse av et regelverk, er etter vår oppfatning slett saksbehandling, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til enerWE.

Forbrukerrådet lagt ekstern vurdering til grunn

Direktør Inger Lise Blyverket utdyper bakgrunnen for klagen - og forteller at det ligger en ekstern vurdering til grunn.

- Forbrukerrådet bestilte en ekstern vurdering av avtaleformen i 2019, som konkluderte med at innkjøpsprisavtaler, hvor sentrale priskomponenter er utelatt, kan være brudd på markedsføringsloven. Leverandørene må som et minimum opplyse om hvilke prinsipper som ligger til grunn for beregningen av innkjøpspriskostandene, sier hun til enerWE.

Og forteller at påslaget er bekreftet fra aktørene.

Aktørene har selv bekreftet i innrapporteringen at dette er avtaler hvor kunden betaler innkjøpskostnader som ikke er inkludert i påslaget.

Inger Lise Blyverket

- Aktørene har selv bekreftet i innrapporteringen at dette er avtaler hvor kunden betaler innkjøpskostnader som ikke er inkludert i påslaget. Dette er utgangspunktet for at vi nå har klaget inn selskapene til Forbrukertilsynet, sier Blyverket.

Gubrandsdal Energi krever dementi

Et av selskapene som reagerte på Forbrukerrådets klage, var Gudbrandsdal Energi, som ble klaget inn for produktet «Tilbudsspot».

- I avtalen, som Forbrukerrådet feilaktig har ført opp på sin liste, beregnes strømprisen etter metoden Konkurransetilsynet i sin tid krevde for innrapportering av spotprisavtaler. Månedlig gjennomsnittlig områdepris i spotmarkedet, multiplisert med kundens månedsforbruk. Det betyr at Gudbrandsdal Energi AS går i minus før det ordinære påslaget legges til, ettersom spotprisene stort sett er høyere på dagtid enn på nattestid og kunden har større forbruk på dag enn på natt, skriver selskapet i en melding.

De avviser at de opererer med påslag utover det som står i avtalen.

- Det er ingen skjulte tillegg som gjør at kundene må betale en høyere pris enn forespeilet. Tvert imot. Kundene betaler en lavere pris, heter det i meldingen fra Gudbrandsdalen Energi.

De ber også Forbrukerrådet dementere påstandene i klagen.

- Vi ber om at Forbrukerrådet umiddelbart dementerer dette i en pressemelding og gir klart uttrykk for at Gudbrandsdal Energi ikke har skjulte påslag i sin avtale, og at selskapet urettmessig er blitt ført opp på listen, heter det.

Avviser misforståelse

Vi overlater den videre vurdering av denne og øvrige avtaler til Forbrukertilsynet.

Inger Lise Blyverket

Forbrukerrådet på sin side, sier til enerWE at Gudbrandsdal Energi selv har bekreftet påslaget.

- Gudbrandsdal Energi har som alle andre innklagede selskap, selv bekreftet i innrapporteringen av avtalen det gjelder er i kategorien «innkjøps» og en avtale hvor kunden betaler innkjøpskostnader som ikke er inkludert i påslaget. Selskapet fjernet avtalen samme dag som Forbrukerrådet klagde inn selskapene. De hevder at avtalen ved en feil ble rapportert som innkjøpspris og ikke en ordinær spotavtale. Det er uklart for oss hvordan de mener denne misforståelsen kan ha skjedd, sier Blyverket til enerWE.

Hun forteller at det uansett nå er opp til Forbrukertilsynet hva som skjer videre.

- I dialog med oss på telefon har de senere opplyst at de etter innklagingen har regnet på marginene, og mener at avtalen ikke er å anse som en innkjøpsprisavtale. Vi overlater den videre vurdering av denne og øvrige avtaler til Forbrukertilsynet, avslutter Blyverket.