- Forbrukere blir lurt når de kjøper strøm

Forbrukerrådet går hardt ut mot strømselskapene.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet kraftig ut mot strømselskapene, og de hevder at strømforbrukerne blir systematisk lurt når de kjøper strøm. I en pressemelding skriver at de mener at markedet flyter over av lureavtaler og hemmelige priser, og krever en skikkelig opprydding.

Vi kan ikke leve med et marked hvor folk blir lurt inn i dårlige avtaler

Inger Lise Blyverket

– Vi kan ikke leve med et marked hvor folk blir lurt inn i dårlige avtaler. Forbrukerne taper penger, og vi risikerer at ærlige aktører blir utkonkurrert av juksemakere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet har gjennom sammenligningstjenesten strømpris.no sett på hvordan strømselskapene setter opp sine avtaler, og hevder nå at strømselskapene systematisk lurer forbrukerne ved å:

  • skjule prispåslag
  • ikke oppgi varighet på kampanjetilbud
  • flytte kundene til dyrere avtaler uten tilstrekkelig beskjed

– Aggressiv markedsføring i kombinasjon med kompliserte og uredelige tilbud gjør det svært vanskelig å være forbruker i dette markedet, sier Inger Lise Blyverket.

Hun mener at strømselskapene utmerker seg som en dårlig bransje.

– Det er ikke uten grunn at strømbransjen topper klagestatistikken hos Forbrukertilsynet og genererer en rekke henvendelser til Forbrukerrådet, sier Blyverket.

Forbrukerrådet krever nå at bransjen rydder opp, og at myndighetene følger opp dersom aktørene ikke selv tar grep.

Det er ikke uten grunn at strømbransjen topper klagestatistikken hos Forbrukertilsynet

Inger Lise Blyverket

– Det er vanskelig å se for seg at aktører i andre markeder hadde fått lov til å opptre på samme måte. Vi forutsetter at NVE og Forbrukertilsynet overvåker aktørene nøye, og følger opp dersom det ikke blir snarlig bedring, sier Inger Lise Blyverket.

Strøm er både et enkelt og et komplisert produkt. Det er enkelt i den form av at strømselskapene selger nøyaktig samme vare, og komplisert i den form at systemet som ligger bak strømleveransen er veldig omfattende og består av mye som må henge sammen for at strømmen skal komme frem. Det trenger imidlertid ikke strømselskaper å forholde seg til

– Det er et paradoks at det er så vanskelig å finne en god strømavtale. Strøm er når alt kommer til alt, «bare» strøm. Dette reflekteres i svært liten grad i de utallige tilbudene og avtaleformene som finnes, sier Blyverket.

Strømselskapene kjøper strømmen de selger

enerWE har gjennom en rekke artikler, og også podcaster, forsøkt å forklare og formidle hvordan strømmarkedet fungerer, hva som gjør at strømprisene svinger og hvordan strømregningen er bygget opp.

Mye av det som forvirrer strømkunder er at man både betaler for selve strømmen og en nettleie for bruken av strømnettet. I tillegg kommer avgiftene til staten og strømselskapenes avanse.

Strømselskapene er forøvrig atskilte selskaper. De produserer ikke strøm og de jobber ikke med strømnettet. I utgangspunktet kjøper de strømmen på kraftbørsen Nord Pool, og selger den videre til sine strømkunder.

Hvis man har en spotprisavtale er det i utgangspunktet enkelt. Da betaler man den samme prisen som strømselskapet betaler for sin strøm, og så legger strømselskapet på et påslag. Det kan være et påslag for hver forbrukte kWh og/eller et fast månedlig beløp.

For andre strømavtaler blir det mer komplisert. Da leverer strømselskapene tilleggstjenester som de tar seg betalt for.

Forbrukerrådet stiller strengere krav

Alle strømselskapene må oppgi sine priser og betingelser for alle sine strømtilbud, og disse samler Forbrukerrådet på sin portal Strømpris.no.

Nå sier Forbrukerrådet at de vil stille enda strengere klar til strømleverandørenes rapportering.

Fra og med 2020 vil:

  • strømselskapene måtte rapportere minimum varighet på alle spotbaserte avtaler, for å unngå lokkepriser
  • innkjøpsprisavtaler, der ikke alle priselementene er tatt med, vil vises nederst i listen og uten pris
  • det gis tydeligere råd ved å anbefale «Spotpris» eller «Fastpris», og ikke tilbud som ligger under «Andre avtaler», slik som innkjøpsprisavtaler.

Strømleverandørene må fortelle kundene sine hvor lenge prisene de markedsfører faktisk varer

Inger Lise Blyverket

– Strømleverandørene må fortelle kundene sine hvor lenge prisene de markedsfører faktisk varer. Hvis de skrur opp prisen til det mangedobbelte, eller flytter kundene over til helt andre avtaler, forutsetter vi at de innhenter nytt, skriftlig samtykke, sier Inger Lise Blyverket.

Hun går også til angrep på det hun beskriver som hemmelige innkjøpskostnader.

– Mange av selskapene opererer også med avtaler med hemmelige priser hvor de legger til «innkjøpskostnader» uten å fortelle hva disse er. Etter vår mening er dette klart villedende, og bør forbys, sier Blyverket.