Forbrukerrådet må slutte å «reklamere» for dårlige strømavtaler

KOMMENTAR: Forbrukerrådet går til angrep på villedende strømavtaler, men har dessverre fint lite troverdighet. De er selv en del av problemet.

Publisert

Onsdag denne uken gikk Forbrukerrådet hardt ut mot 29 strømselskaper som de mener driver med prisjuks.

- Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk med en avtaletype de kaller innkjøpsprisavtaler. De selges som ordinære spotavtaler, og det er avtalene som folk oftest blir anbefalt å velge, sa Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til VG.

Forbrukerrådet frykter også at omfanget er enda større enn det de har avdekket. Det har de trolig god grunn til, for strømmarkedet er overlesset med strømselskaper som rett og slett lever av uoversiktlige strømavtaler. Det gjør det mulig å ta seg godt betalt for en tjeneste som egentlig er både enkel og billig.

Utfordringen er at selv om Forbrukerrådet glefser og flekker tenner mot strømselskapene, så er de også en del av problemet. De kritiserer - med rette - strømselskapene for å villede strømkundene, men de gjør det samme selv - gjennom sin forbrukerportal.

Strømpris.no kan forbrukere sjekke strømprisene, men den er unødvendig komplisert, og måten den er bygd opp på, gjør det enklere for useriøse strømselskaper å fortsette å forvirre strømkundene med kompliserte avtaler som ingen skjønner noe av. Dessuten har de laget en oversikt med en toppliste som heter «Kortvarige spotprisavtaler», men som i praksis viser de beste «lureavtalene».

Forbrukerrådets anbefalte «lureavtaler»

At det ikke ringer en bjelle når Forbrukerrådets liste over de beste kortvarige spotprisavtalene toppes av to strømselskaper som tilbyr en forventet månedlig strømpris som er negativ - samtidig som bindingstiden er én måned eller mindre - er rett og slett oppsiktsvekkende!

Forbrukerrådet opererer i praksis med en toppliste der de fremhever de beste luretilbudene på strømprisavtaler.
Forbrukerrådet opererer i praksis med en toppliste der de fremhever de beste luretilbudene på strømprisavtaler.

Det kan selvsagt innvendes at alle om ser denne oversikten bør skjønne at en negativ pris på en strømavtale med en bindingstid på én måned eller mindre ikke er verken et troverdig eller godt tilbud.

Problemet er at Forbrukerrådet fremstår som om de ikke skjønner det, og at de med en slik liste er med på å sende et signal om at strømavtaler er så kompliserte at ingen har oversikt. Det kan de useriøse strømselskapene utnytte når de selger inn sine løsninger.

Så skal jeg være redelig, og påpeke at listen over de kortvarige lureavtalene ikke får samme prominente plass som de varige spotprisavtalene. Sistnevnte troner øverst på resultatsiden.

Der står det også en klar og tydelig anbefaling som alle seriøse bransjefolk stiller seg bak:

«Spotpris er den mest lønnsomme avtaleformen, og er anbefalt av Forbrukerrådet.»

Her burde hele diskusjonen om strømavtaler stoppet. Hvis Forbrukerrådet skal gi forbrukerne et råd, så bør det være å inngå spotprisavtale med de strømselskapene som har lavest påslag. Så burde de satt opp en liste over strømselskapene med lavest påslag over tid.

Lever av å kjøpe og selge strøm

Det gjør de dessverre ikke, så da må vi ta en kjapp gjennomgang hva et strømselskap er, hva de gjør og hva de ikke gjør.

Strømprisen settes på timesbasis, og en spotprisavtale er en strømavtale der man betaler samme pris som på kraftbørsen, men med et påslag som strømselskapet tar for å dekke sine kostnader og tjene litt penger.

Når alt kommer til alt, lever strømselskaper av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, for så å selge den videre til sine sluttkunder. De driver ikke med kraftproduksjon, og de drifter ikke strømnettet. Det håndteres av kraftselskaper og nettselskaper.

Det betyr at strømselskapenes inntjening avhenger av hvor stort påslag de klarer å legge på toppen av spotprisen på kraftbørsen. Det kan de gjøre på flere måter, og her er det dessverre mange som er litt for kreative.

Det er da også dette Forbrukerrådet nå har undersøkt, og de har funnet kritikkverdige forhold rundt dette hos i hvert fall 29 strømselskaper.

Dette er arbeid som bør applauderes av alle strømkunder, samt alle de seriøse strømselskapene. Det gjør de da også.

- Villedende priser gir ulike konkurransevilkår - og vi synes det er ryddig at alle kan konkurrere på like vilkår. Som strømleverandør er vi helt avhengige av kundens tillit - og vi er derfor opptatt av å være åpne og ærlige når vi snakker om våre strømpriser, sier Tone Tversland, markeds- og kommunikasjonssjef i strømselskapet LOS.

De beste avtalene Forbrukerrådet ikke anbefaler

Selv om strømmarkedet operer med en kraftbørs der strømprisene settes fra time til time, så gjør ikke alle strømavtalene det.

De færreste orker å følge med på hvordan strømprisene svinger fra time til time, og de er bekymret for å plutselig få en overraskende stor strømregning i posten.

Fastpris er Forbrukerrådets toppliste over avtalene de ikke anbefaler. Her toppes listen av et strømselskap som tilbyr gratis strøm i to måneder - med en bindingstid på to måneder.
Fastpris er Forbrukerrådets toppliste over avtalene de ikke anbefaler. Her toppes listen av et strømselskap som tilbyr gratis strøm i to måneder - med en bindingstid på to måneder.

Det har åpnet et marked for strømavtaler med fastpris. Det vil si avtaler der strømselskapene tilbyr strømkundene en stabil pris uavhengig av om strømprisen er høye eller lav, og uavhengig av hvor mye den svinger.

Kort fortalt fungerer det omtrent på samme måte som med fastrente på huslånet, bortsett fra at strømprisen svinger mye mer enn renten. Det som er viktig å vite, er at strømselskapene tar en større risiko når de tilbyr slike avtaler, og det må de dekke inn ved å ta seg ekstra godt betalt.

Forbrukerrådet er derfor tydelig på at de anbefaler spotprisavtaler, og ikke fastpris:

«Spotpris er den mest lønnsomme avtaleformen, og er anbefalt av Forbrukerrådet. I oversikten under finner du avtaler med fast pris. De blir dyrere, men noen foretrekker likevel å vite mer nøyaktig hva strømregningen vil komme på.»

Likevel velger de å presentere en toppliste over de beste fastprisavtalene. Det kan ses på som en slags toppliste over de beste strømavtalene som Forbrukerrådet ikke anbefaler.

Nok en gang er jeg forundret over at Forbrukerrådet, som har i oppgave å forvalte forbrukernes interesser, ikke ser det problematiske i å lage topplister der vinneren er et strømselskap som tilbyr gratis strøm i to måneder. De får topplasseringen selv om bindingstiden også er to måneder. Det skal ikke så mye til for å skjønne at dette er et lokketilbud, og at prisen ikke er reell.

Gjør strømavtalene ekstra kompliserte

Jeg skal være den første til å skrive under på at strømmarkedet og energibransjen er komplisert. Her henger alt sammen med alt, og det er så komplisert at de færreste har en fullstendig oversikt.

Det er derfor forståelig at det er vanskelig for den jevne forbruker å forstå hvordan strømprisene, strømmarkedet og strømregningen henger sammen. Det jeg derimot ikke klarer å forstå, er at Forbrukerrådet ikke forstår det bedre enn det de viser frem på Strømpris.no.

Forbrukerrådet ber kundene velge kommunen de bor i selv om kommunegrensen ikke har noe som helst med strømprisene å gjøre. Det er fordi Norge er delt inn i fem elspotområder.
Forbrukerrådet ber kundene velge kommunen de bor i selv om kommunegrensen ikke har noe som helst med strømprisene å gjøre. Det er fordi Norge er delt inn i fem elspotområder.

For hva møter forbrukerne når de kommer inn på forsiden til Strømpris.no?

Jo, der stilles det to spørsmål:

  • Hvilken kommune bor du i?
  • Hva er ditt årlige strømforbruk?

Det første spørsmålet er komplett uforståelig. Strømprisen avhenger ikke av hvilken kommune du bor i. Her har Forbrukerrådet rett og slett lagt til et ekstra, unødvendig lag med kompleksitet.

Norge er delt inn i fem såkalte elspotområder, og strømprisen er lik på tvers av hele området. Som regel er den også ganske lik på tvers av disse inndelingene, men akkurat i år har strømmarkedet vært litt spesielt, så det er litt større variasjoner enn normalt.

Det forandrer imidlertid ikke det faktum at det er meningsløst å dele strømprisen inn etter kommunegrensen. Det eneste man oppnår med det, er å gi strømselskapene en mulighet til å redusere sin konkurranseutsatte posisjon. Kort fortalt er det en gavepakke fra Forbrukerrådet til strømselskaper som vil villede strømkundene med uoversiktlige strømavtaler.

Det andre spørsmålet har i utgangspunktet noe for seg. For ved å oppgi hvor mye strøm man bruker, kan man få en strømavtale som er godt tilpasset sitt eget strømforbruk.

Samtidig er også dette en gavepakke fra Forbrukerrådet til strømselskapene. For ved å gjøre det på denne måten, legges det til rette for å lage uoversiktlige og kompliserte strømavtaler.

Forbrukerrådet mangler troverdighet

Det er bra at Forbrukerrådet går hardt ut mot useriøse strømselskaper for å få slutt på villedende strømavtaler. Dessverre har Forbrukerrådet ingen troverdighet når de prøver å sette skapet på plass.

Med forbrukerportalen Strømpris.no forsøker de å hjelpe strømkundene med å ta informerte valg. Det er en oppgave de ikke har håndtert på en tilfredsstillende måte, og Forbrukerrådets troverdighet er derfor svært lav når det gjelder saker som dette.

Uforståelige strømavtaler som villeder strømkundene er et stort problem. Det går utover strømkundene som betaler mer enn de må, og det går utover hele strømmarkedets troverdighet og tillit.

Energibransjen er godt tjent med at det ryddes opp i useriøse avtaler, og at useriøse aktører settes på plass. Det inkluderer inkluderer dessverre også Forbrukerrådet. De er ikke en del av løsningen, de er en del av problemet.

Powered by Labrador CMS