Administrerende direktør Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi slår tilbake mot Forbrukerrådet.
Administrerende direktør Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi slår tilbake mot Forbrukerrådet.

Slår tilbake mot Forbrukerrådet: - Det stemmer på ingen måte

Eposter viser at Forbrukerrådet og Gudbrandsdal Energi var enige om å slette gammel strømavtale.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har gått hardt ut og kritisert strømselskapene for uforståelige strømavtaler, og for å lure strømkundene.

– Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Det fikk strømselskapet Gudbrandsdal Energi til å reagere. De mente at de ikke hadde noe på denne listen å gjøre, og de krevde et dementi fra Forbrukerrådet.

- Vi ber om at Forbrukerrådet umiddelbart dementerer dette i en pressemelding og gir klart uttrykk for at Gudbrandsdal Energi ikke har skjulte påslag i sin avtale, og at selskapet urettmessig er blitt ført opp på listen, skrev strømselskapet.

Det fikk de ikke gehør for av forbrukerdirektøren.

- Gudbrandsdal Energi har som alle andre innklagede selskap, selv bekreftet i innrapporteringen av avtalen det gjelder er i kategorien «innkjøps» og en avtale hvor kunden betaler innkjøpskostnader som ikke er inkludert i påslaget. Selskapet fjernet avtalen samme dag som Forbrukerrådet klagde inn selskapene, uttalte forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til enerWE.

Det avviser Gudbrandsdal Energi.

Den hadde ikke noe for seg så lenge den ikke var i salg. Det var i samråd med Forbrukerrådets strømportal Strømpris.no at vi fjernet den

Marius Røed Sveipe

- Det stemmer på ingen måte. Den lå på feil plass. Den hadde ikke noe for seg så lenge den ikke var i salg. Det var i samråd med Forbrukerrådets strømportal Strømpris.no at vi fjernet den, sier Marius Røed Sveipe, administrerende direktør i Gudbrandsal Energi til enerWE.

Epostutveksling viser enighet om å deaktivere

Han har oversendt epostutvekslingen med Forbrukerrådet. Der kommer det frem at det er problemer med portalen Strømpris.no som gjør at de ikke får fjernet strømavtalen.

- Dette er en avtale vi ikke tilbyr lengre, slik at den er tatt bort fra hjemmesiden vår, og er nok årsaken til at du ikke kommer inn på linken. Siden en del kunder har denne avtalen, er jeg usikker på om vi kan deaktivere den, men dersom det er OK for dere, kan vi gjøre det. Det er ingen kategori for «Gamle avtaler», skriver markedssjef Thomas Mathisen i eposten til Forbrukerrådet.

Han får en bekreftelse fra Forbrukerrådet på at det er greit.

- Ja, det er greit at dere deaktiverer den om den ikke tilbys lenger, skriver Forbrukerrådet i sitt svar til Gudbrandsdal Energi.

Dementiet som Gudbrandsdal Energi krevde, har de ikke fått.

- Det har vi ikke fått. Vi har stått på vårt. Det er ingen skjulte kostnader. Det er et tydelig kommunisert påslag, og det er Nord Pools gjennomsnittlige månedspris som ligger til grunn, sier Røed Sveipe.

Nord Pool er kraftbørsen der strømselskapet kjøper strømmen som de videreselger til sine strømkunder.

Gammel avtale fra tiden før AMS

Han forklarer samtidig at dette er en gammel strømavtale som ikke lenger tilbys.

Det er ikke en timespotavtale. Dette er slik spotprisene ble beregnet før AMS

Marius Røed Sveipe

- Det er ikke en timespotavtale. Dette er slik spotprisene ble beregnet før AMS. Det tjener kundene på, sier Røed Sveipe.

Det forklarer han med at før AMS så måtte strømforbruket beregnes ut fra måleravlesningene som ble sendt inn. Etter AMS rapporteres dette automatisk, og da rapporteres det for hver eneste time.

Han sender også over betingelsene for «tilbudsspot» (se faktaboks). Der presiseres det at denne strømavtalen opererer med et minuspåslag, men at dette på et tidspunkt vil bli endret med 14 dagers varsel:

«Avtalen som her inngås med nye kunder har et minuspåslag vi som gir ett tap for oss som leverandør. Kundene må regne med at prisen (påslaget) vil bli regulert opp til positiv margin etter en viss tid, men vi vil holde prisen så lenge vi klarer. Alle prisendringer vil bli varslet kundene med 14 dagers varsel»

Mener Forbrukerrådet gikk for hardt ut

Gudbrandsdal Energi mener dette viser at Forbrukerrådet gikk for hardt ut, og at de ikke gjorde et ordentlig forarbeid da de klaget inn Gudbrandsdal Energi og 28 andre strømselskaper.

Hadde de gjort forarbeidet sitt så kunne de kanskje gått ut med påstanden

Marius Røed Sveipe

- Hadde de gjort forarbeidet sitt så kunne de kanskje gått ut med påstandene, sier Røed Sveipe.

Fakta: Betingelser for «Tilbudsspot»

Ved avtale om levering av Tilbudsspot gjelder følgende betingelser:

 • Avtalen kan kun bestilles av nye kunder. Bestillinger som er endring av aktiv avtale hos GE vil automatisk bli avvist
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Avtalen kan ikke benyttes dersom man har bindende avtale.
 • Prisen på myndighetspålagte elsertifikater er inkludert.
 • Avtalen har etterskuddsvis månedlig fakturering.
 • Som prisgrunnlag brukes Nord Pool elbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For avtalen Tilbudsspot skjer avregning etter gjennomsnittspris pr. mnd.
 • Dette er en avtale med et påslag på 4,5 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris. Det er ingen fastbeløp.
 • Avtalen som her inngås med nye kunder har et minuspåslag vi som gir ett tap for oss som leverandør. Kundene må regne med at prisen (påslaget) vil bli regulert opp til positiv margin etter en viss tid, men vi vil holde prisen så lenge vi klarer. Alle prisendringer vil bli varslet kundene med 14 dagers varsel
 • Avtalen har krav om både AvtaleGiro og eFaktura/e-postfaktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på kr 49,- for manglende AvtaleGiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura.
 • Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.
 • Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kwh, time for time.
 • I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.
 • Dette produktet gjelder kun for private husholdninger, ikke næring.
 • For at bestilling skal være gyldig kan selve bestillingen kun gjøres av sluttbrukeren selv.
 • Ved mottak av melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på disse for å unngå leveringsplikt.
 • Dersom Gudbrandsdal Energi AS har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Gudbrandsdal Energi AS. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her.
 • Ved kjøp aksepterer kunde at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart på første mulige dato. Denne datoen for levering vil da kunne være før angrerettens frist på 14 dager. Angreretten kan derfor kun benyttes dersom melding om angrerett mottas av Gudbrandsdal Energi AS minimum 2 virkedager før byttedato.
 • Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.
 • For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan lese her.