Forbrukerrådet klagde på alle strømavtalene med «innkjøpspris»

- Her var det ikke med noe dokumentasjon, sier Forbrukertilsynets juridiske direktør om klagen fra Forbrukerrådet.

Publisert Sist oppdatert

21. oktober sendte Forbrukerrådet ut en pressemelding der de fortalte at de klagde inn 29 strømselskaper for tilsammen 58 strømavtaler de mener er villedende.

– Vi forventer en storopprydning i strømmarkedet. Ikke bare er praksisen med på å lure kundene, men gjør det også vanskeligere for seriøse aktører å hevde seg i konkurransen, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Nå har enerWE fått innsyn i klagen. Den består av et følgebrev, et Excel-ark der strømselskapene ramses opp, og en juridisk utredning av forbrukerportalen Strømpris.no, som ble utarbeidet av advokatfirmaet Lund & Co i november i fjor. Klagen inneholder ingen konkretisering av hva hvert enkelt selskap skal ha gjort galt.

Mener innkjøpspris og spotpris kan forveksles

I klagen fokuserer Forbrukerrådet på bruken av ordet innkjøpspris.

- Strømavtaler som er av typen «innkjøpspris» informerer etter vårt syn ikke forbrukeren om de priskomponentene som avtalen består i, verken i markedsføringen, i avtalen eller ved fakturering, skriver Forbrukerrådet i klagen.

Klagen er undertegnet av fagdirektør digital, Finn Myrstad, og juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Vi ser at det åpenbart er en forvekslingsfare mellom avtaler til spotpris og innkjøpspris

Forbrukerrådet

- Vi ser at det åpenbart er en forvekslingsfare mellom avtaler til spotpris og innkjøpspris. For en gjengs forbruker vil ordene «innkjøpspris» og «spotpris» antakelig fremstå som synonymer. En rekke av avtalene bruker ikke benevnelsen innkjøpspris, men har derimot ordet «spot» i benevnelsen. Forbrukerrådet ved Strømpris.no har derfor valgt å gå grundig igjennom de avtalene som finnes, og legger ved samtlige som er innrapportert til Strømpris som «innkjøpspris», skriver Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet klager på disse strømselskapene:

 • Agva Kraft
 • Akraft
 • Askøy Energi
 • Fjordkraft
 • Follo Energi
 • FosenKraft Energi
 • Gudbrandsdal Energi
 • Hallingkraft
 • Haugaland Kraft Energi
 • Hurum Kraft
 • Ishavskraft Istad
 • Kraft Istad
 • Kragerø Kraft
 • Lyse Energisalg
 • Midt Energi
 • Midt-Telemark Energi
 • NorgesEnerg
 • NTE Marked
 • Odda Energi
 • Orkland Energi
 • Røyken Kraft
 • SFE Kraft
 • SkandiaEnergi
 • Smart Energi
 • Stranda Energi
 • Stryn Energi
 • Telinet Energi
 • Ustekveikja Energi
 • Varanger KraftMarked

De oppgir også navnene på strømprisavtalene de mener bryter med blant annet markedsføringslovens § 10:

«Den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene.»

Forbrukerrådet er en statlig finansiert interesseorganisasjon med totalt 140 ansatte som skal kjempe for forbrukernes rettigheter. I klagen skriver de at de har «valgt å gå grundig igjennom de avtalene som finnes», men skriver samtidig at de «legger ved samtlige som er innrapportert til Strømpris som «innkjøpspris».»

Det gjør de selv om klagen bare består av en generell begrunnelse av hvorfor de klager, samt en liste der absolutt alle strømselskapene med «innkjøpspris»-avtaler er ramset opp.

Forbrukertilsynet gjør hele jobben

enerWE tar derfor kontakt med Forbrukertilsynet for å spørre om klagen, og hvordan de vil håndtere den.

Her var det ikke med noe dokumentasjon, her var det bare listen. Det betyr at for å vurdere hvert enkelt selskap må vi innhente svar fra selskapet.

Frode Elton Haug

- Det varierer jo litt hvor god dokumentasjon vi får med klagene. Her var det ikke med noe dokumentasjon, her var det bare listen. Det betyr at for å vurdere hvert enkelt selskap må vi innhente svar fra selskapet, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet til enerWE.

Forbrukertilsynets spørsmål til strømselskapene

 1. Er det korrekt at det for avtalen(e) deres som står oppført på vedlagte liste legges til et ekstra priselement som kommer i tillegg til spotprisen? Vi tenker i denne forbindelse ikke på påslag pr kWh eller eventuelle fastbeløp som kundene skal betale.
 2. Hvis ja, hvordan har det blitt kommunisert til kundene at avtalen inneholder et slikt ekstra priselement? Her ønsker vi en redegjørelse med bilder av hvordan avtalen(e) har blitt markedsført, hvordan nettside der forbruker fyller ut og bekrefter sin bestilling ser ut, samt hva avtalevilkårene sier.
 3. Dersom størrelsen på dette ekstra priselementet ikke har blitt kommunisert til kunden, hva er årsaken til det?
 4. Hvor mye utgjorde det ekstra priselementet for en kunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh? Dersom avtalen(e) har vært solgt i 2019 ønsker vi et samlet beløp for fjoråret. I tillegg ønsker vi tall på hvor mye dette samlet sett har utgjort fram til 1. oktober i år.

Han forteller at de har sendt brev til strømselskapene som er innklaget, og at de har fått frist til 9. november med å svare. Det er en frist han tror de overholder uten problem.

- Vi har forstått på de selskapene som har uttalt seg til media at de vil få fakta på bordet så fort som mulig, sier Haug.

I brevet stiller Forbrukertilsynet fire spørsmål til strømselskapene. De går kort fortalt ut på om påstanden til Forbrukerrådet er korrekt, hvordan betingelsene har blitt formidlet til strømkundene, hvorfor det eventuelt ikke har blitt gjort, og hvor mye det ville utgjort med et standard strømforbruk på 20.000 kWh i året.

Når de får svarene på de spørsmålene, begynner selve jobben med å finne ut om det faktisk har blitt begått lovbrudd, og hvilke av strømselskapene som eventuelt har gjort det.

Forskjellsbehandler ikke privatpersoner og Forbrukerrådet

Når enerWE sjekker innsynsportalen einnsyn.no for å se hva som kommer inn av klager til Forbrukertilsynet, slår det oss at det er private klager som dominerer. Vi spør derfor om det utgjør noen forskjell om det er Forbrukerrådet eller individuelle privatpersoner som klager på strømselskapene. Det er det ikke.

- De klagene vi får prioriterer vi helt fritt, sier Haug.

Han forklarer at de forholder seg til klager på brudd på markedsføringsloven, og at det ikke nødvendigvis utgjør noen forskjeller om klagen kommer fra en stor organisasjon som Forbrukerrådet eller om det kommer fra en privatperson.

Hvis en enkeltperson som klager til oss avdekker et problem som gjelder alle, så kan det medføre at en hel bransje blir bedt om å endre praksis.

Frode Elton Haug

- Hvis en enkeltperson som klager til oss avdekker et problem som gjelder alle, så kan det medføre at en hel bransje blir bedt om å endre praksis, sier Haug.

På spørsmål om hvor ofte Forbrukerrådet sender inn klager av denne typen, får vi høre at det skjer ved jevne mellomrom, men at det ikke er så veldig ofte.

- Vi bruker å få en til to sånne klagesaker fra Forbrukerrådet i løpet av et år, sier Haug.

Powered by Labrador CMS