Forbrukertilsynet krever bedre og tydeligere prisinformasjon på strømavtaler

- Klare, riktige og fullstendige prisopplysninger er en forutsetning for at forbrukerne skal kunne orientere seg i markedet og velge riktig strømavtale.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet klagde 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet for villedende strømavtaler, og de hevdet at strømselskapene hadde ulovlige skjulte tillegg på strømprisen.

Nå har Forbrukertilsynet avsluttet saken, og konklusjonen er at de krever bedre og klarere prisopplysninger.

- Klare, riktige og fullstendige prisopplysninger er en forutsetning for at forbrukerne skal kunne orientere seg i markedet og velge riktig strømavtale. Dette er også kravet markedsføringsoven stiller til leverandørene. En praksis med skjulte, villedende eller utilstrekkelig veiledende priselement vil være et brudd på loven, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Ni av sakene ble avsluttet relativt fort som følge av at strømselskapene slo fast at de ikke hadde ekstra priselementer. Andre strømselskaper svarte at de enten hadde fjernet pristilleggene eller at de skulle gjøre det innen kort tid.

De som ikke gjorde det fikk et nytt brev fra Forbrukertilsynet der det ble gjort klart at priselementene må komme tydelig frem både i prismarkedsføringen og ved bestilling.

Dette kan imidlertid være lettere sagt enn gjort da det er en del kompliserende problemstillinger knyttet til strømprisen. Strømselskapene må for eksempel legge inn elsertifikatprisen som en del av sitt påslag, og det holder ikke å regne ut en generell gjennomsnittspris som følge av at det typisk er høyere strømforbruk når prisen er høy på dagen, og lavere strømforbruk når prisen er lavere på natten.

Forbrukertilsynet gjør det klart at der det ikke er mulig å konkretisere dette 100 prosent, må priselementet forklares så tydelig som mulig.

De strømselskapene som gjensto har bekreftet overfor Forbrukertilsynet at de vil gjøre det.

Powered by Labrador CMS