- 26 strømselskaper er fortsatt til behandling

Gudbrandsdal Energi er en av tre strømselskaper som er kvittert ut av Forbrukertilsynet allerede nå.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom det frem at Gudbrandsdal Energi er «frikjent »av Forbrukertilsynet i saken der Forbrukerrådet klaget inn 29 strømselskaper for brudd på markedsføringsloven når de tilbød sine kunder størmavtaler med «innkjøpspris».

– Vi er glade for å bli renvasket i denne saken, sa daglig leder Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi.

Han var ikke den eneste som hadde grunn til å være glad for Forbrukertilsynets konklusjon. enerWE tok kontakt med juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet for å høre hvorfor Gudbrandsdal Energi ble frikjent og hva som er status for resten av strømselskapene.

- Det er tre strømselskaper som vi har sendt brev til der vi har konkludert med at det ikke er noe brudd. SFE Kraft og Stranda Energi sier det samme, og det er at de kun har fakturert påslag, sier Elton Haug.

Forbrukertilsynet sendte ut et brev til alle de 29 aktuelle strømselskapene, og der stilte de fire spørsmål:

  1. Er det korrekt at det for avtalen(e) deres som står oppført på vedlagte liste legges til et ekstra priselement som kommer i tillegg til spotprisen? Vi tenker i denne forbindelse ikke på påslag pr kWh eller eventuelle fastbeløp som kundene skal betale.
  2. Hvis ja, hvordan har det blitt kommunisert til kundene at avtalen inneholder et slikt ekstra priselement? Her ønsker vi en redegjørelse med bilder av hvordan avtalen(e) har blitt markedsført, hvordan nettside der forbruker fyller ut og bekrefter sin bestilling ser ut, samt hva avtalevilkårene sier.
  3. Dersom størrelsen på dette ekstra priselementet ikke har blitt kommunisert til kunden, hva er årsaken til det?
  4. Hvor mye utgjorde det ekstra priselementet for en kunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh? Dersom avtalen(e) har vært solgt i 2019 ønsker vi et samlet beløp for fjoråret. I tillegg ønsker vi tall på hvor mye dette samlet sett har utgjort fram til 1. oktober i år.

Gudbrandsdal Energi svarte bare på det første:

«Gudbrandsdal Energi AS har ett produkt på listen som refereres til. Det er ikke korrekt at Gudbrandsdal Energi AS sin avtale «Tilbudsspot» inneholder ekstra priselementer, ut over Nord Pool spotpris og et kjent, avtalt påslag pr kWh.»

På de tre neste svarte de bare «Ikke relevant».

Det var godt nok for Forbrukertilsynet.

- Det skjer svært sjeldent at næringslivsaktører lyver når vi spør. Vi har opplevd det, men det hører med til sjeldenheten. Det er straffbart å gi feil opplysninger til en offentlig etat som oss, sier Elton Haug.

Han forteller at de fortsatt behandler sakene til de andre strømselskapene.

- 26 strømselskaper er fortsatt til behandling, sier Elton Haug.

Av disse er det litt forskjellig status. Noen av de forventer han at de raskt kan kvittere ut ettersom flere av de har gitt beskjed om at de kommer til å droppe strømavtaler av denne typen.

- Så er det noen i andre enden, som sier at de har gjort alt etter boken. Der må vi se nærmere på om det er behov for å diskutere det nærmere, sier Elton Haug.

Han poengterer at Forbrukertilsynets rolle er å få aktørene til å opptre i henhold til lovgivningen.

- Det vi først og fremst gjør er å få til en endring hvis det har vært brudd på markedsføringsloven, sier Elton Haug.

Dersom det skulle bli behov for å gjøre større grep, som for eksempel å innføre forbud, så er det andre etater som må sørge for det.

- Vi har ingen hjemmel til å forby slike innkjøpsavtaler, det er det eventuelt NVE som må gjøre noe med, sier Elton Haug.

Powered by Labrador CMS