Slik svarte strømselskapet

Mener tre av fire spørsmål fra Forbrukertilsynet er irrelevante i klagesaken fra Forbrukerrådet.

Publisert Sist oppdatert

21. oktober sendte Forbrukerrådet ut en pressemelding der de fortalte at de klagde 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven.

– Det er uakseptabelt å lure kundene ved å opplyse en pris, for så å sende en mye høyere regning. Vi mener praksisen er ulovlig og klager nå inn selskapene til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Klagen fikk mye oppmerksomhet i store deler av presse-Norge, men kraftbransjen mente at Forbrukerrådet tok for hardt i, og at de ikke hadde tatt jobben med å skille strømselskapenes avtaler fra hverandre.

- Det kan virke litt lettvint av Forbrukerrådet å bare sende over en bunke med strømavtaler til tilsynet uten å ha vurdert dem nærmere. Tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter tyder på at flere av avtalene aldri skulle vært med i klagen, sa Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge til enerWE.

Gudbrandsdal Energi var kanskje det strømselskapet som reagerte sterkest. De mente at de ikke hadde noe på listen til Forbrukerrådet å gjøre, og de krevde et dementi. Det fikk de ikke.

- Vi har stått på vårt. Det er ingen skjulte kostnader. Det er et tydelig kommunisert påslag, og det er Nord Pools gjennomsnittlige månedspris som ligger til grunn, sa MariusRøed Sveipe, administrerende direktør i Gudbrandsdal Energi.

Da enerWE snakket med Forbrukertilsynet sa de at de ville ta tak i situasjonen og samle inn informasjon. I et brev til Gudbranddal Energi og de 28 andre strømselskapene datert 28. oktober, stilte de fire spørsmål om de innklagede strømavtalene:

  1. Er det korrekt at det for avtalen(e) deres som står oppført på vedlagte liste legges til et ekstra priselement som kommer i tillegg til spotprisen? Vi tenker i denne forbindelse ikke på påslag pr kWh eller eventuelle fastbeløp som kundene skal betale.
  2. Hvis ja, hvordan har det blitt kommunisert til kundene at avtalen inneholder et slikt ekstra priselement? Her ønsker vi en redegjørelse med bilder av hvordan avtalen(e) har blitt markedsført, hvordan nettside der forbruker fyller ut og bekrefter sin bestilling ser ut, samt hva avtalevilkårene sier.
  3. Dersom størrelsen på dette ekstra priselementet ikke har blitt kommunisert til kunden, hva er årsaken til det?
  4. Hvor mye utgjorde det ekstra priselementet for en kunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh? Dersom avtalen(e) har vært solgt i 2019 ønsker vi et samlet beløp for fjoråret. I tillegg ønsker vi tall på hvor mye dette samlet sett har utgjort fram til 1. oktober i år.

Fristen for å svare ble satt til 9. november, men Gudbrandsdal Energi svarte allerede dagen etter.

Det var et kort svar, der kun det første spørsmålet ble besvart direkte:

«Gudbrandsdal Energi AS har ett produkt på listen som refereres til. Det er ikke korrekt at Gudbrandsdal Energi AS sin avtale «Tilbudsspot» inneholder ekstra priselementer, ut over Nord Pool spotpris og et kjent, avtalt påslag pr kWh.»

De tre resterende spørsmålene ble ble besvart med «Ikke relevant».

Det henger direkte sammen med at Gudbrandsdal Energi mener at de ikke hadde noe som helst på listen å gjøre, og det har de i et tidligere intervju med enerWE forklart med at dette er en gammel avtale som ble tilbudt i tiden før automatiske strømmålere (AMS) ble installert.

- Det er ikke en timespotavtale. Dette er slik spotprisene ble beregnet før AMS, sa Røed Sveipe.

Han viste da også til mailutveksling der det kom frem at den aktuelle strømprisavtalen ble fjernet fra portalen Strømpris.no i samråd med Forbrukerrådet.

Her kan du lese brevet fra Forbrukertilsynet, og svaret fra Gudbrandsdal Energi.