Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

— Forandringen mot et fornybarsamfunn krever godt politisk lederskap for ikke å sende mange ut i arbeidsledighet og uføre

Den norske velferdsstaten er i stor grad finansiert av olje- og gass. Samtidig prater man om at Europa skal bli klimanøytralt innen 2050.

Publisert

Denne uken var både næringsliv, forskere og politikere samlet hos Equinor på et seminar om CO2-fangst, transport og lagring (CCS).

enerWE tok en prat med Rikard Gaarder Knutsen som er statssekretær i Olje- og energidepartementet.

— CCS vil være et veldig viktig prosjekt for norsk industri, men også et veldig viktig bidrag for å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, forteller han til enerWE. Derfor er vi glade for at Equinor, Shell og Total jobber så aktivt i dette dette lagringsprosjektet. Vi som regjering og norske myndigheter er også sterkt inne og viser klart commitment til dette prosjektet ved at vi er inne og finansierer brønnboringen som skal gjøres for å sjekke at vi kan finne en egnet lagerlokasjon.

Han forteller at positive resultater fra prosjektet vil bidra til trygghet i videre investeringsbeslutning.

— Får vi til dette så vil vi være enda mer sikre på at det vil være klokt å ta en investeringsbeslutning på det industrieventyret som dette kan bli.

SINTEF har utarbeidet en rapport som viser til at fullskala CO2-fangst, transport og lagring kan bidra til opp mot 70.000 norske arbeidsplasser. Vi spør statssekretæren om han tror på disse tallene.

— Ja, det er ingen tro til å mistro det. Dersom vi lykkes dette og vi sikrer at vi får en internasjonal utvikling der flere etterspør dette, så vil det kunne gi store ringvirkninger. Da er det viktig at Norge er tidlig ute og tar kunnskap og teknologi ut i verden.

I følge Rikard Gaarder Knutsen er det ikke kun Norge som har stort fokus på CCS.

— Vi opplever at fokus i Europa er økende. Det er en del land i Europa som er skeptiske til denne teknologien, men vi har hatt bilaterale møter med andre land for å modne tankerekken rundt dette i Europa. Det er økt interessenivå. EU-kommisjonen og andre er sterkere på ballen. Også Angela Merkel er ute og viser sitt engasjement. Men det er fortsatt en viss grad med skepsis som vi må jobb med.

Den norske velferdsstaten er i stor grad finansiert av olje- og gass. Samtidig prater man om at Europa skal bli klimanøytralt innen 2050. Vi spør statssekretæren om hva som vil skje med salg av norsk gass dersom vi ikke lykkes med CCS.

— Det er vanskelig å spå utviklingen. Men behov for energi øker i Europa, og norsk gass vil være et bidrag her. Men norsk gass vil også være med på å skape blå hydrogen. Det vil vi jobbe mye med, og CCS vil være en del av svaret.

Ungdommen skulker for klimaet. De mener at vi voksne ikke jobber fort nok. Vi spør Rikard Gaarder Knutsen om han synes vi jobber fort nok.

— Det er viktig at vi har et høyt ambisjonsnivå og setter oss klare mål. Det er helt riktig at ungdom og alle andre skal være utålmodige. Samtidig er det en stor forandring vi skal igjennom mot en større fornybarandel. Det krever godt politisk lederskap for ikke å sende mange ut i arbeidsledighet og uføre. Derfor er jeg opptatt av at vi gjør det skikkelig.