- Folk med behov for personell ønsker å finne de raskt, og til riktig pris

Publisert

Etter flere år med bratt nedtur i oljebransjen ser det ut til at bunnen er nådd. Nå begynner selskapene å rekruttere igjen. Det skaper utfordringer for HR-avdelingene.

– Folk med behov for personell ønsker å finne de raskt, og til riktig pris, forteller Trond Klæboe til enerWE.

Trond Klæboe og Frode Solberg er gründere i selskapet Worktube AS. De har utviklet en selvbetjent rekrutterings- og bemanningsportal, der de knytter kundene og kandidatene sammen.

– Det økte kostnadsfokuset innen olje og energi, samt andre bransjer, har bidratt til at nye digitale løsninger tvinges frem.

De forklarer at kongstanken var å gi kunden en portal der de selv kan finne de kandidatene de trenger, og som gir de verktøyene som trengs for å komme i mål. Store deler av prosessen er automatisert, helt fra stilling er lagt ut og til riktig kandidat er valgt.

– Worktube har et svært brukervennlig grensesnitt, og våre avanserte verktøy hjelper deg gjennom prosessen, forklarer de to. Worktube sorterer og filtrerer kandidatene, og gjennom video- og robotintervjuer, samt våre egenutviklede kommunikasjonsløsninger, finner kunden raskt de kandidatene man ønsker å bruke tiden på.

De fortsetter.

– Etter å ha funnet den eller de kandidatene man ønsker å knytte til seg, kan man velge å ansette vedkommende, eller leie inn gjennom vår integrerte bemanningsløsning. Gjennom denne tilbyr vi en A-Å løsning også for bemanning.

Trond Klæboe forklarer at også denne prosessen er digitalisert.

– Det gir oss muligheten til å tilby bemanning til lønn ganger 1.45. Både kunder og kandidater vil ha stor glede av en så lav pris. Et viktig prinsipp er at størstedelen av verdiene forblir der de skapes.

Han understreker at systemet sørger for at man ikke har anledning til å underbetale de ansatte, eller at arbeidstidsbestemmelser eller andre reguleringer brytes.

– Dette er en svært viktig hjelp for våre kunder, da det komplekse regelverket er lett ubevisst å komme i konflikt med. Worktube er også et system som er svært lett for kandidatene å bruke, helt fra de registrerer seg via drag & drop av cv, til lønn er på konto.

Gründerne i Worktube har sin bakgrunn fra olje- og energibransjen. Selv om de har laget en tjeneste som passer for alle bransjer, er olje og energi deres hovedfokus, og brorparten av pilotprosjektene deres har vært her.

Worktube ble startet i slutten av 2015.

– Vi har brukt ca. 10 millioner på utviklingen av Worktube, og tar det nå ut i markedet gjennom en rettet markedsføringskampanje. Bare 3-4 mnd. etter lansering har det vært en omsetning på over 8 millioner gjennom løsningen. Utviklingen er støttet av Forskningsrådet, og vi har fått innvilget finansiering fra Innovasjon Norge, avslutter han.