Folk flest liker NY fornybar energi bedre enn GAMMEL fornybar energi

Publisert

Torsdag denne uken arrangerer enerWE lunsjmøte i Stavanger med tema strategisk omdømmebygging, HR og rekruttering.

I den forbindelse har mediaanalyseselskapet M-brain utarbeidet en analyse som blant annet viser stor forskjell i medieomtale når det gjelder NY fornybar energi (sol og vind), og GAMMEL fornybar energi (vannkraft).

Analysen viser at omtale av NY fornybar energi nærmest er utelukkende positiv for bransjens omdømme. Noe av den samme tendensen gjelder for elektrisitet.

Når det gjelder omtale av GAMMEL fornybar energi så skiller den seg ut ved å verken styrke eller svekke bransjens omdømme. For det meste er omtalen av denne sektoren nøytral, og altså et bidrag til uendret omdømme.

Olje- og gasssektoren bidrar sterkest til å svekke hele bransjens omdømme. Likevel ser man at sektorens netto medieomtale styrker mer enn det svekker omdømmet i perioden, siden den blå andelen også er større enn den røde andelen for denne sektoren.

Randulf Grotle i Microsoft fortalte under Arendalsuka at de jobber tett med aktørene både i olje- og energibransjen. Han forteller at Microsoft nå bygger et datasenter hver eneste uke.

– For Microsoft er grønn energi viktig. Utfordringen er at verden ikke ser på vannkraft som grønn energi. Vi har brukt mye tid på å overbevise våre egne om at vannkraft er noe annet enn oppdemning av Nilen. 

Omtalen av NY fornybar energi som sol og vindkraft er nærmest utelukkende positiv for bransjens omdømme. Noe av den samme tendensen gjelder for elektrisitet.

Når det gjelder GAMMEL fornybar energi som vannkraft så skiller det seg ut ved å verken styrke eller svekke bransjens omdømme. For det meste er omtalen av denne sektoren nøytral, og altså et bidrag til uendret omdømme.

Vi spurte nylig Henrik Sætness, SVP Corporate Strategy & Analysis i Statkraft om hvorfor ikke verden ser på vannkraft som grønn energi.

– Det er ulike perspektiver på grønnhet, svarer han. Objektiv sett så har vannkraft et veldig lavt CO2-avtrykk. Samtidig er det sånn at hele verden nå jobber med å omstille kraftsektoren sin. Dersom man er i en slik situasjon så ønsker man å bygge eller å kjøpe grønn strøm som bidrar til omstillingen. Dermed må det være ny grønn strøm.

enerWE vil spille inn podcast under lunsjmøtet i Stavanger der vi vil diskutere dette nærmere. Klikk her for å abonnere.