FNs sikkerhetsråd splittet om klimaendringer

Publisert

USA og Russland motsatte seg før helgen at FNs sikkerhetsråd tar et klarere standpunkt om klimaendinger.

Debatten fant sted etter at FNs generalsekretær António Guterres i Davos krevde at verdens nasjoner styrker innsatsen for å bremse den globale oppvarmingen, som han kalte det viktigste globale trusselen mot den globale økonomien.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia uttrykte imidlertid sterk motstand mot å drøfte klimaendringer i Sikkerhetsrådet, siden det etter hans mening ikke er en trussel mot verdensfreden og den globale sikkerheten.

Representanter for over 80 land talte på møtet i Sikkerhetsrådet fredag, og alle sammen med unntak av USA var enige om at klimaendringer er på gang.

USAs fungerende FN-ambassadør Jonathan Cohen nevnte ikke engang klimaendringer i sin tale.

Mens Nebenzia mente at klimaendringer er reelle, men burde drøftes i andre fora, snakket Cohen kun om naturkatastrofer som orkaner og flom.

Maldivenes utenriksminister Abdulla Shahid var blant de mange som snakket om den negative virkningen klimaendringer vil ha på verdensfreden. Han sa at det fins ingen større sikkerhetstrussel enn klimaendringer som setter hans lands hele eksistens i fare.

En rekke talere ville at Sikkerhetsrådet skulle uttrykke klart at det er en forbindelse mellom fred og klima, men på grunn av Russlands og USAs holdninger er det lite trolig at FN vil gjøre det.

(©NTB)