FN-rapport: Laveste globale lønnsvekst siden 2008

Publisert

Den globale lønnsveksten var i 2017 på det laveste nivået siden 2008.

Det kommer fram i en ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon International Labour Organization (ILO).

Den globale lønnsveksten, som er justert for inflasjon, gikk ned fra 2,4 prosent til 1,8 prosent fra 2016 til 2017. Om man ekskluderer Kina, hvis store befolkning og raske lønnsvekst hever gjennomsnittet betraktelig, var lønnsveksten i fjor kun 1,1 prosent.

De rike landene i G20-samarbeidet hadde en nedgang fra 0,9 prosents lønnsvekst i 2016 til 0,4 i 2017.

Det eneste området i verden med økt lønnsvekst i 2017 er Latin-Amerika og Karibia, som etter en svak oppgang fortsatt hadde en lønnsvekst på under 1 prosent.

Tallene i Afrika preges av negativ utvikling i Egypt og Nigeria, og ifølge rapporten har lønningene sunket med 3 prosent. Om man tar de to landene ut av beregningen har lønningene økt med 1,3 prosent i 2017.

Rapporten viser også at kvinner får betalt 20 prosent mindre enn menn. I Norge er tallet 28,7 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng over snittet for høyinntektsland.

(©NTB)