FN-komité støtter reineiere og ber om stans i omstridt vindkraftutbygging

Publisert

FNs rasediskrimineringskomité ber Norge stanse deler av utbyggingen i vindkraftprosjektet som er under oppføring på Fosen i Trøndelag, skriver Dagbladet.

Det skjer etter at Samerådet klaget den norske stat inn for komiteen på vegne av en gruppe sørsamiske reineiere. Gruppen mener utbyggingens inngripen i reinbeiteområdene er så sterke at utbyggingstillatelsen er i strid med menneskerettighetene.

Den lokale reineieren Leif Arne Jåma sier til Dagbladet at utbyggingen vil gjøre området ubrukelig.

– Vindmølleparken kommer i det beste vinterbeiteområdet vi har og legger i praksis beslag på hele det området slik at det blir ubrukelig for oss.

Han og andre reineiere i området mener utbyggingen vil føre til at noen av dem vil måtte legge ned som følge av mangel på rein. På bakgrunn av dette har de anmeldt staten for brudd på menneskerettighetene, som skal sikre kulturvern for urfolk.

Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm (MDG) har sendt spørsmål til Stortinget der hun krever svar fra olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) på om Norge vil respektere anmodningen.

FN-anmodningen gjelder Storheia, der én av de seks planlagte vindparkene på Fosenhalvøya skal settes opp. Når prosjektet står ferdig, skal det kunne produsere strøm til 170.000 husstander. Prosjektet er Europas største landbaserte vindkraftprosjekt.

Utbyggingen er forventet å være ferdig mot slutten av 2019. Norge har frist til 11. februar på å si om man vil følge anmodningen eller ikke.

(©NTB)