Kjetel DigreJohan Sverdruppressekonferanse
Kjetel DigreJohan Sverdruppressekonferanse

Milliardkontrakt til FMC

Publisert

Kutter fortsatt bemanningen.

Saken er oppdatert: 

FMC Kongsberg Subsea er tildelt en kontrakt på undervannsutstyr til Johan Sverdrup-prosjektet. Kontrakten har en verdi på rundt 1,3 milliarder kroner.

Kjersti Løken, manager marketing and communication i FMC Technologies, forteller at de har jobbet hardt for å levere kostnadsreduserende løsninger som imøtekommer Statoils krav.

Dette, sammen med teknologi og løsninger som er optimaliserende for subsea-utbyggingen, har vært blant avgjørende faktorer i kontraktsforhandlingene, sier Løken til enerWE.

Kontrakten omfatter leveranse av 13 ventiltrær og brønnhoder, samt tre undervannsbrønnrammer og kontrollsystemer. I tillegg er det tildelt kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter i tilknytning til Johan Sverdrup-feltet.

I tillegg inneholder kontrakten opsjoner for å dekke eventuelle fremtidige behov på Johan Sverdrup-feltet, samt på andre feltutbygginger på norsk sokkel.

Endrer ikke nedbemanningsplanen

Tildelingen av denne kontrakten får ingen innvirkning på våre nedbemanningsplaner. Volumet og omfanget av leveransene som omfattes av kontrakten vil håndteres med det antall ansatte vi har planlagt å være etter 31. oktober, forklarer kommunikasjonssjefen.

Miljøgunstig undervannsteknologi

Til E24 sier direktør for Johan Sverdrup-prosjektet, Kjetel Digre, at undervannsutstyret fra FMC er viktige brikker i Sverdrup-utbyggingen.

Havbunnsutstyret gjør det mulig å kunne reinjisere sjøvann og produsert vann i Johan Sverdrup-reservoaret når vi kommer i produksjon. Slik oppnår vi høyest mulig utvinning og verdiskaping fra Johan Sverdrup-ressursene. Dette er gunstig for miljøet fordi vi minimerer utslipp til sjø fra feltet.

Konkurransedyktig i globalt marked

Olje- og energiminister Tord Lien sier til NTB at kontraktstildeling viser at norske leverandører er globalt konkurransedyktige og kan hevde seg i svært tøff internasjonal konkurranse.

Det er positivt at man vil se nærmere på utvikling av en ny standard for undervannsutstyr. Dette vil bidra til mer kostnadseffektive prosesser, også for fremtidige feltutbygginger med undervannsløsninger. Industrien må jobbe målrettet og effektivt for å få ned kostnadene på norsk sokkel, sier Lien. 

Powered by Labrador CMS