Flytter fokus til nye markeder

Publisert

Rapp Bomek har tradisjonelt vært en leverandør av brann- og sikkerhetsdører til olje- og gassindustrien. Nå satser de på å bli en fullintegrert leverandør av high end sikkerhetsløsninger innen større byggprosjekter, infrastruktur og forsvar. Produktspekteret utvides betydelig, og selskapet ivaretar nå hele verdikjeden fra design/engineering, via produksjon, til installasjon og service.

- Vi ser klare og naturlige synergier mellom selskapene og ved oppkjøpet kan vi utnytte flere muligheter i markedet. Konsernet blir en stor aktør innen sikkerhetsbransjen og øker tilgjengeligheten gjennom en større salgs- og serviceorganisasjon. Konsernet har en målsetning om å ta en ledende rolle mot de store offentlige prosjektene i Norge i dag, sier administrerende direktør Terje Bøe i Rapp Bomek, i en pressemelding.

Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det nye Munchmuseet. Dette samarbeidet ble svært suksessfullt og ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt med Kultur- og idrettsbygg som er byggherre i prosjektet med en kontraktsverdi på rundt 40 millioner kroner. Med dette oppkjøpet vil konsernet oppnå økt konkurransekraft og en sterkere og bredere tilstedeværelse både i det sivile/offentlige byggmarkedet, offentlig infrastruktur, forsvarsmarkedet og i olje- og gassmarkedet.

- Første steg er Munchmuseet hvor vi i samarbeid med Mil Sec Norge vant kontrakten om å levere sikkerhetsdører til prosjektet. Bærende for det hele er vår opplevelse av at sikkerhetsløsningene som her etterspørres i disse byggeprosjektene er teknisk svært krevende, og nært relaterte til spesifikasjonskravene vi tradisjonelt har håndtert overfor olje- og gassindustrien, sier Bøe.

- Vi har over lengre tid opplevd et krevende marked innen olje og gass for våre produkter, som følge av nedgangen i investeringsaktiviteten i sektoren. Vi ser nå svært interessante muligheter i markeder innen offentlige og private byggeprosjekter, samt infrastrukturmarkedet der Rapp Bomek og Mil Sec Norge sammen vil være svært godt posisjonert for videre vekst. Vi kommer ikke til å tone ned vårt fokus på våre historiske kjernemarked innen olje og gass, men vi ønsker å spre vårt fokus inn mot flere markedsområder, sier Bøe.