Studie: Europa inne i sin verste flomperiode på 500 år

Europeisk forskningsgruppe har kartlagt over 10.000 registrerte flommer fra helt tilbake til 1500-tallet.

Publisert

Europa har blitt rammet av flere og større flommer de siste tiårene enn noen gang de siste 500 år, ifølge en ny studie.

En europeisk forskningsgruppe har gjennom åtte år kartlagt over 10.000 registrerte flommer som strekke seg helt tilbake til 1500-tallet.

De har funnet at Europa de siste 30 årene ikke bare har registrert flere og mer alvorlige flommer enn på noe annet tidspunkt, men flommene skjedde også under høyere temperaturer enn gjennomsnittet sett i historisk perspektiv.

Spare store summer

Forskerne tror funnene kan bidra til at europeiske regjeringer sparer milliarder av euro på gjenoppbyggingsarbeid.

– Det er viktig for flomprognosene de neste tiårene at vi forstår om vi nå er i en helt ny situasjon, eller om dette bare er en gjentakelse av noe som allerede har skjedd, sier hovedforfatter Günter Blöschl ved Technische Universität Wien til nyhetsbyrået AFP.

– Vi har funnet at det første er tilfellet, og derfor trenger vi å skjerpe de nødvendige sikkerhetsmarginene, så de er større enn det vi tidligere tenkte var påkrevd, sier han.

Økte temperaturer

Globale temperaturer har allerede økt med mer enn 1 grad siden førindustriell tid, noe som har ført til at flommer forekommer oftere og blir mer omfattende.

Det er imidlertid vanskelig å si noe bastant om hvor tett ekstreme flommer er knyttet til stigende temperaturer.

Forskningsgruppen identifiserte ni perioder de siste 500 årene der det var over gjennomsnittet mye flommer. Tidligere var perioder med mye flom ofte kaldere, mens de senere periodene var rundt 1,4 grad varmere.

«Viktig bidrag»

Francis Ludlow ved Trinity College i Dublin skriver i en kommentarartikkel at studien er «et viktig bidrag til vår forståelse av den europeiske flomhistorien».

Det er anslått at rundt 0,03 prosent av Europas befolkning ble rammet av flom årlig i perioden 1870–2016. Flommene hadde en gjennomsnittlig årlig kostnad på rundt 1 prosent av kontinentets brutto nasjonalprodukt.

«Økt flomfare er ventet i framtiden i betydelige deler av Europa som et resultat av klimaendringer. Uten effektiv håndtering og tilpasning vil disse tapene potensielt bli enda større», skriver Ludlow.

(©NTB)