Flertallet enig om klimalov – et makkverk, mener SV

Publisert

Flertallet i energi- og miljøkomiteen er enige om innholdet i en klimalov. SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.

Komiteen avga sin innstilling onsdag. Den nye loven tallfester ikke kutt i norske klimagassutslipp, men fastslår at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, ifølge WWF.

– Nå må enhver regjering hvert år komme til Stortinget for å presentere sin helhetlige klimapolitikk, og vi får en vurdering av klimaeffekten av statsbudsjettet. I tillegg skal klimamålene oppdateres hvert femte år for å fremme en omstilling mot 2050, sier generalsekretær Nina Jensen.

Konkret heter det seg i lovforslaget at utslippsnivået i 2030 skal reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innen 2050. Men «effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter» skal regnes med i vurderingen av måloppnåelsen.

Det får SV til å kalle den kommende loven «et makkverk av en klimalov», som ikke vil sikre utslippskutt i Norge.

– Regjeringen og Arbeiderpartiet holder folk for narr. De har laget en klimalov som gjør at de kan betale andre land for å kutte utslippene istedenfor å kutte i Norge, sier miljøpolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB.

(©NTB)